Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

 

KH 16.08.2021 § 216  

877/00.00.01/2021  

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 111 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten valtuuston vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuusto valitsee lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on sama kuin lautakunnan muiden jäsenten toimikausi.

 

Kuntalain (410/2015) 33 §:n 1 momentin perusteella toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vähimmäisosuus lasketaan erikseen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Sen sijaan toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia säännös ei koske.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                    valitsee valtuuston vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025; ja

 

2)                    valitsee edellä kohdassa 1 lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa