Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 267

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupungin edustajat osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin

 

KH 06.09.2021 § 267  

877/00.00.01/2021  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 8-9 kohtien mukaan kaupunginhallitus vastaa yhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tai valitsee kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin ja muihin lain taikka yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisiin toimielimiin.

 

Kaupunginhallituksen tulisi nimetä kaupungin ehdokkaat seuraavien osakeyhtiölain (624/2006) mukaisten osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvussa tarkoitettujen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi:

 

Yhtiöt, jotka ovat kaupungin määräysvallassa:

 

Keitele-Museo Oy, kaupungin omistusosuus 87 %.

 

Kiinteistö Oy Konginkankaan Säästölipas (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 74,6 %.

 

Kiinteistö Oy Suolahden Keskusraitti (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 73,3 %.

 

Proavera Oy, kaupungin omistusosuus 100 %, yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa 5 jäsentä, ei varajäseniä.

 

SS-Jäähalli Oy, kaupungin omistusosuus 71,4 %.

 

Äänekosken Energia Oy, kaupungin omistusosuus 100 %, yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa 4-7 jäsentä, ei varajäseniä.

 

Äänekosken Kehitys Oy, kaupungin omistusosuus 100 %, yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa 5 jäsentä, ei varajäseniä.

 

Äänekosken Kiinteistönhoito Oy, kaupungin omistusosuus 100 %, yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa 6 jäsentä, ei varajäseniä.

 

Ääneseudun Asunnot Oy, kaupungin omistusosuus 100 %, yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa 5-9 jäsentä ja mahdolliset henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) 12 §:n 2 momentin perusteella jos yhtiön hallitukseen valitaan enintään neljä jäsentä, yhden näistä oltava vuokralaisten ehdottama ja jos hallitukseen valitaan vähintään viisi jäsentä, kahden näistä oltava vuokralaisten ehdottamia. Kaupunginhallituksen nimeämistä ehdokkaista valittavien jäsenten enimmäismäärä on siis seitsemän jäsentä.

 

Yhtiöt, jotka eivät ole kaupungin määräysvallassa:

 

Konginkankaan OP-Liikekeskus Oy (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 25,3 %.

 

Sammakkokangas Oy, kaupungin omistusosuus 33,2 %, osakassopimuksen perusteella kaupunki nimeää hallitukseen 2 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Kaupunginhallituksen päätös edellä tarkoitettujen hallituspaikkojen täyttämisestä on luonteeltaan nimeämistä eli ehdokkaiden asettamista. Lopullinen valintapäätös tehdään kunkin yhtiön varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 

Hallituspaikkojen täyttämisessä tulee ottaa huomioon kuntalain (410/2015) 47 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, sekä Äänekosken kaupungin konserniohjeen kohdan 6.6 määräykset. Valtuuston 14.6.2021 (61 §) hyväksymä, 1.7.2021 voimaan tullut uusi konserniohje on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaat osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Tommi Lunttila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja siitä käydään ryhmien väliset neuvottelut.

 

 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

 Nimettiin kaupungin ehdokkaiksi osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat:

 

 Keitele-Museo Oy

  Joutsimatka Ari 

  Lindenberg Peter

  Seppälä Michelle

 

 Kiinteistö Oy Konginkankaan Säästölippaan osalta nimeäminen jätettiin pöydälle.

  

 Kiinteistö Oy Suolahden Keskusraitin osalta nimeäminen jätettiin pöydälle.                           

  

 Proavera Oy

  Kolari Marja 

  Ouli Pekka

  Penttinen Henna

  Penttinen Hannu

  Virtanen Matti

 

 SS-Jäähalli Oy:n osalta nimeäminen jätettiin pöydälle. 

 

 Äänekosken Energia Oy

  Halttunen Jari

  Holopainen Simo

  Laitinen Marko

  Liimatainen Tiina

  Lindell Leila

  Nurmi Eila

  Tuhkanen Marko

 

 Äänekosken Kehitys Oy 

  Heikkinen Päivi

  Kettunen Jemo

  Paajanen Jorma

  Peltomäki Antti

  Välimäki Nina

 

 Äänekosken Kiinteistönhoito Oy

  Lax Lauri

  Piilonen Pentti

  Turunen Tiia

  Vertainen Johanna

  Vilén Erkki

  Välimäki Nina

 

 Ääneseudun Asunnot Oy

  Hokkanen Marko

  Joutsimatka Ari

  Kinnunen Tomi

  Lax Marko

  Ojajärvi Anniina

  Pentinpuro Anna-Riitta

  Raitanen Leena

 

 Konginkankaan OP-Liikekeskus Oy:n osalta nimeäminen jätettiin pöydälle.

 

 Sammakkokangas Oy   

jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Huhta Marjatta

Piilonen Pentti

Vertainen Johanna

Kivimäki Ville

 

 - - - - -

 Tommi Lunttila jätti eriävän mielipiteen.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa