Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 268

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin edustajat säätiöiden hallituksiin

 

KH 06.09.2021 § 268  

877/00.00.01/2021  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 19 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin osallistumisesta säätiön perustamiseen ja hallintoon. Hallintosäännön 20 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa yhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tai valitsee kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin ja muihin lain taikka yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisiin toimielimiin.

 

Äänekosken kaupungilla on säätiön sääntöihin perustuva oikeus nimetä ehdokkaita tai valita jäseniä seuraavien säätiöiden hallituksiin:

 

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr

 

  • Säätiön hallitus täydentää itse itseään siten, että Äänekosken kaupunkia tulee edustaa yksi jäsen ja yksi varajäsen.

 

  • Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa, koska kaupungin ehdokkaista täytettävien hallituspaikkojen osuus kaikista on 1/9.

 

Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr

 

  • Kaupunki valitsee hallitukseen kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä, joita ei ole määrätty henkilökohtaisiksi.

 

  • Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa, koska kaupungin täyttämien hallituspaikkojen osuus kaikista on 2/6.

 

Toivo Parantaisen taidemuseosäätiö sr

 

  • Kaupunki valitsee hallitukseen kaksi jäsentä ja näiden hen­ki­­koh­tai­set varajäsenet.

 

  • Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa, koska kaupungin täyttämien hallituspaikkojen osuus kaikista on 2/6.

 

Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr

 

  • Kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

 

  • Säätiö on kaupungin määräysvallassa, koska kaupungin täyttämien hallituspaikkojen osuus kaikista on 5/5.

 

Äänekosken Vanhaintukisäätiö sr

 

  • Kaupunki valitsee hallitukseen kaksi jäsentä. Hallituksessa ei ole varajäseniä.

 

  • Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa, koska kaupungin täyttämien hallituspaikkojen osuus kaikista on 2/4.

 

 Kaupunginhallituksen päätös säätiöiden hallituspaikkojen täyttämisestä on Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön osalta luonteeltaan nimeämistä eli ehdokkaiden asettamista, mutta muiden edellä mainittujen säätiöiden osalta jo lopullinen valintapäätös. Hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi valitun toimikausi saattaa kuitenkin muidenkin säätiöiden osalta alkaa vasta jonkin ajan kuluttua, sillä toimikauden alkaminen ja päättyminen määräytyy säätiön sääntöjen mukaan.

 

Hallituspaikkojen täyttämisessä tulee ottaa huomioon kuntalain (410/2015) 47 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, sekä Äänekosken kaupungin konserniohjeen kohdan 6.6 määräykset. Valtuuston 14.6.2021 (61 §) hyväksymä, 1.7.2021 voimaan tullut uusi konserniohje on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) nimeää Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallitukseen yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen;

 

2) valitsee Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiön hal­li­tuk­seen kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä;

 

3) valitsee Toivo Parantaisen taidemuseosäätiön hallitukseen kak­si jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet;

 

4) valitsee Äänekosken Asumispalvelusäätiön hallitukseen pu­heen­joh­ta­jan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja näi­lle henkilökohtaiset varajäsenet;

 

5) valitsee Äänekosken Vanhaintukisäätiön hallitukseen kaksi jä­sen­tä; ja

 

6) toteaa, että edellä kohdissa 1-5 nimettyjen tai valittujen henkilöiden toi­mi­kau­si säätiön hallituksessa alkaa silloin, kun toimikausi säätiön hallituksen päätöksen tai säätiön sään­­jen perusteella seuraavan kerran al­kaa.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Tommi Lunttila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja siitä käydään ryhmien väliset neuvottelut.

 

 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

1)     Nimettiin Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallitukseen jäseneksi Saara Paananen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kristiina Pikkupeura.

 

2)     Valittiin Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiön hallitukseen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat:

 

jäsen

varajäsen

Hillu Helena

Henna Penttinen

Raitanen Leena

Päivi Heikkinen

 

3)     Valittiin Toivo Parantaisen taidemuseosäätiön hallitukseen jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat:

 

jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Nyholm Rolf

Pasi Riikonen

Marjatta Huhta

Matti Virtanen

 

4)     Valittiin Äänekosken Asumispalvelusäätiön hallitukseen jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat:

 

jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Hautsalo Harri

Sami Isokallio

Heikkinen Päivi

Pölkki Tuula

Hillu Helena

Penttinen Henna

Vilén Erkki

Kivimäki Ville

Virtanen Matti

Kinnunen Tomi

 

Valittiin Äänekosken Asumispalvelusäätiön hallituksen puheenjohtajaksi Matti Virtanen ja varapuheenjohtajaksi Harri Hautsalo.

 

5)     Valittiin Äänekosken Vanhaintukisäätiön hallituksen jäseniksi Miia Kauro ja Hannu Penttinen.

 

  - - - - -

 Tommi Lunttila jätti eriävän mielipiteen.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa