Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 269

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin edustajat osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja toimintaohjeet edustajille

 

KH 06.09.2021 § 269  

877/00.00.01/2021  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin puhe- ja äänivallan käyttämisestä yhtiökokouksissa, osakkeenomistajien kokouksissa ja osuuskuntakokouksissa, valitsee kaupungin edustajat näihin ja antaa kaupungin edustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Tämä määräys sisältyy valtuuston 14.6.2021 (60 §) hyväksymiin hallintosäännön muutoksiin ja astui voimaan 1.8.2021.

 

Kaupungin kokonaan omistaman Äänekosken Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 8.9.2021. Kokouksen asialistalla on yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen. Kokouskutsu on oheismateriaalina.

 

Kaupungin kokonaan omistamien Proavera Oy:n ja Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset pidetään 9.9.2021. Molemmissa asialistalla on yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen. Kokouskutsut ovat oheismateriaalina.

 

Kaupungin kokonaan omistamista osakeyhtiöistä muiden eli Äänekosken Kehitys Oy:n ja Ääneseudun Asunnot Oy:n ylimääräisten yhtiökokousten ajankohtia ei ole päätetty.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsisi kaupungin yhtiökokousedustajat kaikkien kaupungin kokonaan omistamien yhtiöiden ylimääräisiä yhtiökokouksia varten ja samalla päättäisi, että myös Äänekosken Kehitys Oy:n ja Ääneseudun Asunnot Oy:n yhtiökokoukset on pidettävä 30.9.2021 mennessä. Kokousten tarkemmat ajankohdat jätettäisiin valittujen yhtiökokousedustajien ja kunkin yhtiön toimitusjohtajan kesken sovittavaksi.

 

Ylimääräisissä yhtiökokouksissa käsiteltäisiin ainoastaan hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta ja Ääneseudun Asunnot Oy:ssä myös valittavien henkilöiden lukumäärästä päättäminen.

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Sanotun pykälän 2 momentin perusteella osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

 

Sanotun luvun 3 §:n 3 momentin perusteella ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä muun muassa jos osakkeenomistaja vaatii sitä 4 §:n mukaisesti. Tämän 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

 

  - - - - -

 

Esityslistan valmistumisen jälkeen kaupungille on tullut tieto, jonka mukaan Sammakkokangas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.9.2021. Kokouksessa käsitellään ainoastaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsisi kaupungin edustajan tähän kokoukseen samassa yhteydessä kuin se valitsee edustajia muiden yhtiöiden yhtiökokouksiin.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) toteaa, että 8.9.2021 pidetään Äänekosken Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista;

 

2) toteaa, että 9.9.2021 pidetään Proavera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista;

 

3) toteaa, että 9.9.2021 pidetään Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista;

 

4) päättää, että Äänekosken Kehitys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä 30.9.2021 mennessä, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen, oikeuttaa edustajan tai edustajat sopimaan kokouksen tarkemmasta ajankohdasta yhtiön toimitusjohtajan kanssa ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista; sekä

 

5) päättää, että Ääneseudun Asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä 30.9.2021 mennessä, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen, oikeuttaa edustajan tai edustajat sopimaan kokouksen tarkemmasta ajankohdasta yhtiön toimitusjohtajan kanssa ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

  Kaupunginhallitus:

 

1)     toteaa, että 8.9.2021 pidetään Äänekosken Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista;

 

2)     toteaa, että 9.9.2021 pidetään Proavera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista;

 

3)     toteaa, että 9.9.2021 pidetään Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista;

 

4)     päättää, että Äänekosken Kehitys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä 30.9.2021 mennessä, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen, oikeuttaa edustajan tai edustajat sopimaan kokouksen tarkemmasta ajankohdasta yhtiön toimitusjohtajan kanssa ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista;

 

5)     päättää, että Ääneseudun Asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä 30.9.2021 mennessä, valitsee kaupungin edustajan tai edustajat kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen, oikeuttaa edustajan tai edustajat sopimaan kokouksen tarkemmasta ajankohdasta yhtiön toimitusjohtajan kanssa ja päättää edustajalle tai edustajille annettavista toimintaohjeista; sekä

 

6)     toteaa, että 30.9.2021 pidetään Sammakkokangas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle annettavista toimintaohjeista.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

1)     Valittiin Äänekosken Energia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

 

2)     Valittiin Proavera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.  Kaupunginhallitus ohjeisti edustajaa, että yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tulee kiinnittää huomiota.

 

3)     Valittiin Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

 

4)     Valittiin Äänekosken Kehitys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokokseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

 

5)     Valittiin Ääneseudun Asunnot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kaupunginhallitus ohjeisti edustajaa, että yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tulee kiinnittää huomiota.

 

6)     Valittiin Sammakkokangas Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen kaupungin edustajaksi hallintojohtaja, kaupunginjohtaja tai kaupunginjohtajan määräämä muu viranhaltija.

 

  - - - - -

 Kari Kiiskinen, Marke Tuominen ja Matti Virtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Proavera Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta Proavera Oy:tä koskevan keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Henna Penttinen toimi puheenjohtajana Proavera Oy:tä koskevan keskustelun ja päätöksenteon ajan.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa