Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 270

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin edustajat Suomen Kuntaliitto ry:n Keski-Suomen kuntapäiville

 

KH 06.09.2021 § 270  

877/00.00.01/2021  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 18 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin osallistumisesta yhdistyksen perustamiseen ja hallintoon sekä liittymisestä yhdistyksen jäseneksi ja yhdistyksestä eroamisesta. Hallintosäännön 20 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa yhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tai valitsee kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin ja muihin lain taikka yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisiin toimielimiin.

 

Äänekosken kaupunki on Suomen Kuntaliitto ry:n varsinainen jäsen. Yhdistyksen sääntöjen 16 §:n mukaan yhdistyksen varsinaiset jäsenet valitsevat edustajat vaalipiirikohtaisiin kokouksiin eli vaalipiirien kuntapäiville. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti:

 

  • kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja;
  • kunnasta, jonka asukasluku on 10 001-50 000, valitaan kaksi edustajaa;
  • kunnasta, jonka asukasluku on 50 001-100 000, valitaan kolme edustajaa; ja
  • kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa.

 

Asukasluku määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

 

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kuntapäivillä kunnan asukaslukua vastaava äänimäärä. Äänimäärä jakautuu tasan paikalla olevien varsinaisen jäsenen edustajien kesken.

 

Kuntapäivien tehtävänä on nimetä vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalia varten. Valtuuskunta on yhdistyksen ylin toimielin.

 

Ehdokaslistoja voivat antaa sellaiset rekisteröidyt puolueet, joilla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnanvaltuustossa, tai kolme vaalipiirin kuntaa yhdessä.

 

Edellä olevan sääntömääräyksen, vaalilain (714/1998) 5 §:ssä (361/2016, muut. 741/2020) säädetyn vaalipiirijaon ja Äänekosken kaupungin asukasluvun perusteella kaupunki valitsee Keski-Suomen kuntapäiville kaksi (2) edustajaa. Lisäksi kaupunki voi valita heille varaedustajat.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vähimmäisosuus lasketaan erikseen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä.

 

Keski-Suomen kuntapäivät pidetään etäkokouksena 5.10.2021.

 

Kokouskutsut ja esityslistat vaalipiirien kuntapäiväkokouksiin sekä tarkastetut ehdokaslistat vaalipiireittäin julkaistaan 20.9.2021 osoitteessa http://www.kuntaliitto.fi/valtuuskunnanvaalit.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) valitsee Suomen Kuntaliitto ry:n Keski-Suomen kuntapäiville kaksi (2) Äänekosken kaupungin edustajaa ja kummallekin henkilökohtaisen varaedustajan; ja

 

2) oikeuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan neuvottelemaan kaupungin puolelta Keski-Suomen vaalipiirin muiden kuntien kanssa mahdollisen yhteisen ehdokaslistan valmistelusta Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalia varten.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Valittiin Suomen Kuntaliitto ry:n Keski-Suomen kuntapäiville Äänekosken kaupungin edustajiksi ja näiden henkilökohtaisiksi varaedustajiksi seuraavat:

 

edustaja 

henkilökohtainen varaedustaja

Kari Kiiskinen

Riikka Happo

Henna Penttinen

Lauri Lax

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa