Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 273

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Nimistötoimikunnan asettaminen ja sen jäsenten vaali

 

KH 06.09.2021 § 273  

1013/00.00.01/2021  

Äänekosken kaupunginhallitus on 3.9.2007 perustanut Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry:n aloitteesta nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on ollut kadun- ja tiennimiesitysten tekeminen kaavoitusta ja osoitteiden määrittelyä varten. Nimistötoimikunnan ovat muodostaneet kaupungin maankäytön ja museotoimen viranhaltijoiden lisäksi Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry:n, Suolahden Kyläyhdistys ry:n, Konginkankaan kotiseutukerho Kömin Kilta ry:n ja Sumiainen kk kyläyhdistys ry:n nimeämät edustajat.

 

Toimikauden vaihduttua kaupunginhallituksen tulee päättää tarpeellisiksi katsomistaan toimikunnista sekä niiden tehtävistä. Nykyinen nimistötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt uuden toimikauden pituutta ja mahdollisia jäseniä. Yhdistykset ovat omissa kokouksissaan valinneet mahdolliset ehdokkaansa. Nimistötoimikunta pitää hyvänä, että toimikausi olisi kaksivuotinen päättyen 31.5.2023. Jäseniksi ja varajäseniksi yhdistykset esittävät seuraavia henkilöitä:

 

-

Timo Enäkoski, Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry, Äänekoski

-

Hannu Kumpulainen, Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry, Suolahti

-

Pirjo Korkiakangas, Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry, Sumiainen

-

Helena Ojanen (varajäsen Marjatta Huhta), Kömin Kilta ry

 

Äänekosken kaupungin maankäytön ja museotoimen edustajat esittävät, että kaupungin edustajiksi nimetään virka-/tehtävänimikkeellä kolme henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

-

kaavoituspäällikkö (varajäsen kaavasuunnittelija)

-

maankäyttösuunnittelija (varajäsen maankäyttöpäällikkö)

-

museonjohtaja (varajäsen museoamanuenssi)

 

Aikaisemmin nimistötoimikunnassa puheenjohtajana on toiminut kaavoituspäällikkö ja sihteerinä kartoittaja.

 

Valmistelijat Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035, ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) asettaa nimistötoimikunnan toimikaudeksi 6.9.2021-31.5.2023 ja päättää, että nimistötoimikunnan tehtävänä on laatia esityksiä katujen ja teiden nimistä kaavoitusta ja osoitteiden määrittelyä varten;

 

2) valitsee nimistötoimikunnan jäseniksi yhdistyksistä Timo Enäkosken, Hannu Kumpulaisen, Pirjo Korkiakankaan ja Helena Ojasen (varajäsen Marjatta Huhta) ja kaupungin henkilöstöstä kaavoituspäällikön (varajäsen kaavasuunnittelija), maankäyttösuunnittelijan (varajäsen maankäyttöpäällikkö) ja museonjohtajan (varajäsen museoamanuenssi); ja

 

3) valitsee nimistötoimikunnan puheenjohtajaksi kaavoituspäällikön ja varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi maankäyttösuunnittelijan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa