Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 275

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto

 

KH 06.09.2021 § 275  

1068/00.01.02.00/2021  

Yksi kunnan tehtävistä on mahdollistaa positiivinen ympäristö yritystoiminnalle. Osa kunnissa tehtävistä päätöksistä vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin jollain tavalla. Yritysten ja näin myös kunnan menestymistä voidaan tukea arvioimalla yritysvaikutukset jo valmisteluvaiheessa.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen myötä kuntien tehtäväkenttä tulee muuttumaan. Myös aie siirtää työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu valtiolta kunnille muuttaa kuntien roolia. Tärkeää on näiden lisäksi tunnistaa koronakriisin myötä tulleet haasteet yrityksien menestymisessä. Kuntien resursseja tullaan entistä enemmän suuntaamaan elinvoiman vahvistamiseen.

 

Äänekoski haluaa olla jatkossa yrittäjämyönteisempi kunta. Yrittäjämyönteinen kunta ymmärtää, että päätösten viipymisellä ja tekemättä jäämisellä on myös elinvoimavaikutuksia. Päätöksen teon helpottamiseksi otetaan käyttöön Suomen Yrittäjät ry:n yritysvaikutusten toimintamalli ja arviointikaavake. Toimintamalli ja kaavake tarjoaa viranhaltioille työkalun, jonka avulla voidaan arvioida ja perustella yritysvaikutuksia kattavasti jo ennen päätöksen tekoa. Arvion avulla päätöksenteosta tulee läpinäkyvää, johdonmukaista ja tasapuolista.

 

Keskeistä on kuitenkin, että yritysvaikutusten arvioinnilla tähdätään siihen, että päätöksillä poistetaan yrittäjyyden esteitä eikä luoda niitä.

 

Yritysvaikutusten arvioinnin pitää olla systemaattisesti valmistelun ja päätöksenteon kiinteä osa. Aktiivinen vuoropuhelu yritysten kanssa on tärkeää.

 

Yritysvaikutusten arvioinnin tavoitteena on kunnan kannalta päätösten yritysvaikutusten ennakkoarviointi, yrittäjälähtöisyys ja yrittäjämäinen ajattelutapa päätöksenteossa ja näin tuloksellinen elinkeinopolitiikka.

 

Yritysvaikutusten arvioinnin tehtävänä on selvittää, onko päätöksillä vaikutuksia yrityksiin. Arviointia voidaan tehdä päätettäessä esimerkiksi:

?        Toimintaa ohjaavat suunnitelmat esim. kuntastrategia ja hankintastrategia.

?        Palvelujen ulkoistukset ja hankintamenettelyt

?        Kaavat ja -muutokset sekä liikennesuunnitelmat

?        Yrityksiin vaikuttavat hankkeet, kuten aluemarkkinointi.  

?        Yritysten toimintaa säätelevät ohjeet ja lupamenettelyt

?        Palvelusetelin käyttöönotto tai muutokset

 

 

Yritysvaikutuksien arviointimenettely, täyttää seuraavat perusedellytykset:

?        Arviointi on prosessi, joka tunnistaa yritysvaikutukset ja arvioi konkreettiset vaikutukset kokonaisvaltaisesti lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

?        Yritysnäkökulma tuo lisäarvoa valmisteluun ja päätöksentekoon

?        Arviointi tekee valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyväksi.

?        Arviointi mahdollistaa paremmat toimintaedellytykset yrityksille.

?        Arviointi on systemaattista ja kiinteä osa valmistelua sekä päätöksentekoa.

?        Ennakkoarvioinnilla estetään kielteisten yritysvaikutusten syntyminen.

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Sari Åkerlund, puh. 020 632 2860

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää, että Äänekosken kaupunki ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin;

 

2)     päättää, että yritysvaikutusten arviointia käytetään työkaluna kunnallisten päätösten valmistelussa, mikäli asialla on vaikutusta yritysten toimintaan; ja

 

3)      päättää, että elinvoimajohtaja raportoi kaupunginhallitukselle yritysvaikutusten arvioinnin toteutumista vuosittain.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa