Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 278

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Äänekosken Pankkisillan parantaminen, korjausurakka, hankkeen keskeyttäminen

 

TELA 05.08.2021 § 68

 Äänekosken Vaasantien silta (Pankkisilta) on teräsristikkosilta, rakennusvuosi 1931, sillan pituus 65,0 m ja hyötyleveys 5,0 m. Silta ylittää Kuhnamon vesistön ja toimii ainoana kevyen liikenteen siltana saavuttaessa etelän suunnasta Äänekoskelle. Moottoriajoneuvoliikenne on sillalla kielletty.

 

 Kierrälahden ja Kannelsuon asuntoalueiden asukkaat käyttävät kevyen liikenteen siltaa päivittäiseen kulkemiseen (esim. oppilaat). Kevyen liikenteen siltaa käytetään paljon myös vapaa-ajan liikkumiseen (esim.Tärttävuoren alue ja muut sillan eteläpuoliset alueet). Sillan pohjoispuolella kevytliikenneväylä liittyy kaupungin muuhun kevytväyläverkkoon.

 

 Hankkeen on liikennejärjestelmän toimivuuden ja toimintavarmuuden kannalta hyödyllinen. Hankkeella varmistetaan sujuvat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Kierälahden asuinalueelta Äänekosken keskustaan korjaamalla huonokuntoinen Pankkisilta.

 

 Sillan kansirakenne kärsii lahovaurioista ja metallirakenteissa on ruostetta sekä muita silmämääräisesti havaittavia pintavaurioita. Valaistus on myös uudistettava. Sillan peruskorjausurakassa uusitaan sillan puukansi, korjataan ruostuneet niittiliitokset, uusitaan tuulisiteitä, huoltokäsitellään ruostuneet pinnat ja huoltomaalaatan koko silta. Lisäksi sillan vääntyneet ajojohteet korjataan, tiekaiteet uusitaan, sillan laakerit ja liikuntasaumat huolletaan ja kaapeleiden suojauksia korjataan/uusitaan. Sillan keilojen pinnat puhdistetaan kasvillisuudesta ja kivimuurien eroosiovauriot korjataan. Sillan puukannen päällä oleva asfalttikerros poistetaan ja uuden puukannen päälle tehdään puinen kulutuskerros. Sillan päädyissä asfalttipäällyste uusitaan ja tehdään päällysteen saumaukset. Purkumateriaali toimitetaan asianmukaiseen kierrätyslaitokseen. Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalvelut on pyytänyt tarjousta Kotakennään kaava-alue II, vaihe 2 maanrakennusurakasta.

 

 Äänekosken kaupunki on tehnyt sopimuksen Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa "Äänekosken pankkisillan parantaminen, Äänekoski"-nimisen väylähankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä.

 

 Hankinnasta julkaistiin 3.6.2021 kansallinen hankintailmoitus dnro 460/10.03.01.01/2021 HILMA-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi).

 

 Tarjousten jättämisen määräaika oli 15.7.2021 klo 12:00. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta.

 

 Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankkeen tilaajana kaupungin teknisen ja ympäristö toimialaan kuuluva kaupunkirakennepalvelut, jonka investointiohjelman mukainen hanketta koskeva määräraha ylittyy nyt noin 200 000 euroa, joka on n. 30 % hankkeeseen varatuista rahoista. Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalvelut katsovat, että hankinnan keskeyttäminen on perusteltua. Hankinnan keskeyttäminen perustuu liittyvien olosuhteiden muuttumiseen sen johdosta, että saatujen tarjousten perusteella hankinnan kohteena olevan sillan parantamisen kustannukset ovat ylittäneet hankkeeseen varatut määrärahat. Hankkeelle on myös myönnetty valtion avustusta, joka on voimassa vuoden 2022 loppuun. Valtion avustus on huomioitu laskettaessa kustannusarviossa ylityksen määrää.

 

 Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä. Äänekosken kaupunki tulee käynnistämään täysin uuden hankintaprosessin vielä kuluvan vuoden aikana, kun suunnitelmat tarkastellaan, tehdään niihin tarvittavat muutokset ja rahoitusasiat on selvitelty.

 

Valmistelija Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi puh. 020 632 3355 

 

Esittelijä Rakennuttajapäällikkö Hannu Saarela puh. 040 760 9252

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää keskeyttää Äänekosken Pankkisillan korjaushankkeen esittelytekstissä mainituilla perusteilla. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KH 06.09.2021 § 278  

460/10.03.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 5.8.2021 (68 §) tekemän päätöksen; ja

 

2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 5.8.2021 (68 §) tekemän päätöksen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa