Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 281

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite kotihoidon henkilöstöstä / Tuominen Marke ym.

 

KVALT 23.08.2021 § 107 

 Marke Tuominen jätti hänen ja yhdeksän muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen kotihoidon henkilöstöstä.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 06.09.2021 § 281  

1032/05.05.00/2021  

 Valtuutettu Marke Tuomisen ym. 23.8.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valtuutetun aloiteoikeus perustuu Äänekosken kaupungin hallintosäännön 118 §:ään. Sen 1-2 momenttien mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan kokouksen puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Valtuustoaloite on syytä erottaa hallintosäännön 119 §:ssä tarkoitetusta kaupunginhallitukselle osoitetusta kysymyksestä. Sanotun pykälän 1-2 momenttien mukaan vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle kirjallisen kysymyksen kaupungin toiminnasta ja hallinnosta. Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kolmen kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

 

Aloitteen ja kysymyksen välisenä erona katsotaan yleensä olevan, että aloitteella halutaan ja pyritään vaikuttamaan oleviin oloihin ja muuttamaan niitä. Aloite voi käsittää esimerkiksi ehdotuksen johonkin toimenpiteeseen ryhtymisestä tai uuden palvelun tarjoamisesta kuntalaisille. Kysymys puolestaan on luonteeltaan tiedonhankintaa. Sen tarkoituksena on selvittää olemassa oleva asiaintila. Kysymykseen ei sisälly eikä tarvitse sisältyä kannanottoa siihen, onko asiaintila tyydyttävä tai että miten sitä pitäisi parantaa.

 

Puheena olevan Tuomisen ym. tekemän valtuustoaloitteen sisällöstä on vaikeata erottaa konkreettista ehdotusta, jonka aloitteen tekijät olisivat aloitteella halunneet saattaa valmisteltavaksi ja valmistelun jälkeen kaupungin toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi. Ainoana ehdotuksena voitaneen pitää henkilöstön mielipiteen kartoittamista koskien aloitteessa tarkoitettua kysymystä. Pääosin aloite on luonteeltaan kysymyksenomainen eli sillä halutaan saada tietoa siinä mainittujen asioiden tähänastisesta toteutumisesta Äänekosken kaupungissa.

 

Tuomisen ym. tekemää valtuustoaloitetta ei voida käsitellä kaupunginhallitukselle osoitettuna kysymyksenä, koska tekijöiden määrä on pienempi kuin hallintosäännössä kysymykseltä edellytetty vähintään neljäsosa valtuutetuista. Kaupunginhallitukselle esitetään, että asia käsitellään kuitenkin valtuustoaloitteena ja lisäksi aloitteen tekijöitä pyydetään jatkossa kiinnittämään huomiota hallintosäännön mukaiseen aloitteen ja kysymyksen väliseen eroon.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 23.8.2021 jättämän valtuustoaloitteen;

 

2) päättää, että sanottu aloite käsitellään valtuustoaloitteena ja lisäksi pyytää aloitteen tekijöitä jatkossa kiinnittämään huomiota hallintosäännön mukaiseen aloitteen ja kysymyksen väliseen eroon; ja

 

3) päättää pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja henkilöstöjohtajalta erilliset lausunnot aloitteesta. Lausunnot on toimitettava kaupunginhallitukselle 17.12.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa