Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 264

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallituksen edustajat lautakuntiin v. 2021-2023

 

KH 06.09.2021 § 264  

877/00.00.01/2021  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 129 §:n perusteella kau­pun­gin­hal­li­tus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läs­­olo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, val­tuus­ton tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaa­li­toi­mi­eli­miin.

 

 Kunta-alan tavanomaisen käytännön mukaan kaupunginhallituksen edus­ta­jan tehtävänä on seurata lautakunnan tai muun toi­mi­eli­men työs­ken­te­lyä, edistää valtuuston ja kaupunginhallituksen lin­jaus­ten to­teu­tu­mis­ta kaupunginhallituksen alaisissa toimielimissä ja pa­ran­taa tiedonkulkua eri toimielinten välillä.

 

 Jatkuvan esteellisyystilanteen välttämiseksi kaupunginhallituksen edus­ta­jak­si muuhun toimielimeen ei pidä valita sellaista, joka ei ole vaa­li­kel­poi­nen kyseisen toimielimen jäseneksi tai joka muusta syystä jou­tui­si usein olemaan esteellisenä poissa.

 

 Kaupunginhallitus voi valita edustajansa enintään jäljellä olevaksi toi­mikaudekseen eli ajalle 6.9.2021-31.5.2023.

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsisi edustajansa kaupunkirakennelautakuntaan, kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan, opetus- ja kasvatuslautakuntaan, sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja ympäristölautakuntaan. Lau­ta­kun­tien mahdollisiin jaostoihin ei valittaisi edustajia eikä tässä yh­tey­des­sä myöskään muihin toimielimiin. Kaupunginhallituksen mah­dol­li­ses­ta edustuksesta vammaisneuvostossa ja van­hus­neu­vos­tos­sa on tarkoituksenmukaista päättää vasta silloin, kun kaupunginhallitus va­lit­see näiden jäsenet.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus määrää ja valitsee edustajansa kaupunkirakennelautakuntaan, kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan, opetus- ja kasvatuslautakuntaan, sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 6.9.2021-31.5.2023.

 

Päätös Määrättiin ja valittiin lautakuntiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 6.9.2021-31.5.2023 kaupunginhallituksen edustajiksi seuraavat:

 

-

kaupunkirakennelautakuntaan Matti Virtanen;

 

-

kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan Marke Tuominen;

 

-

opetus- ja kasvatuslautakuntaan Seppo Ruotsalainen;

 

-

sosiaali- ja terveyslautakuntaan Henna Penttinen; ja

 

-

ympäristölautakuntaan Tommi Lunttila.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa