Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 294

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tilintarkastajan valitseminen Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiöön

 

KH 20.09.2021 § 294  

1127/00.03.00/2021  

 Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr:n sääntöjen 9 §:n mukaan säätiöllä tulee olla yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja, joista Äänekosken kaupunginhallitus valitsee varsinaisen ja Äänekosken seurakunta valitsee varatilintarkastajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Kuntalain (410/2015) 122 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Lain 6 §:n 1 momentin (419/2021) perusteella kunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräysvalta. Edelleen sanotun kuntalain kohdan mukaan mitä tässä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.

 

Kirjanpitolain säännösten nojalla Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö ei ole Äänekosken kaupungin määräysvallassa, koska säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan kaupunki valitsee sen kuusijäseniseen hallitukseen ainoastaan kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

Valtuusto on 22.2.2021 (6 §) tekemällään päätöksellä valinnut kaupungin kalenterivuosia 2021-2024 vastaavien tilikausien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n.

 

Kaupungin talvella 2020-2021 järjestämä tarjouskilpailu tilintarkastuspalveluista käsitti myös kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen. BDO Audiator Oy:n jättämässä tarjouksessa ehdotettiin, että näihin tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy (y-tunnus 2776089-4).

 

Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiön hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä vuonna 2021 toimineet tai kaupunginhallituksen 6.9.2021 (268 §) tekemällä päätöksellä näihin tehtäviin valitut ovat esteellisiä tässä asiassa.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) valitsee Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr:n tilintarkastajaksi kalenterivuosia 2021-2024 vastaavien tilikausien hallinnon ja talouden tarkastamista varten BDO Oy:n (y-tunnus 2776089-4); ja

 

2) merkitsee tiedoksi, että BDO Oy on ilmoittanut, että vastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan Heidi Rimpilä, KHT, JHT.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Henna Penttinen ja Matti Virtanen totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Henna Penttisen tilalle valittiin Harri Piilonen.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa