Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 300

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Koiviston päiväkodin perustaminen

 

OPEKAS 17.09.2021 § 68 

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli 3.6.2021 varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä 1.9.2021 alkaen. Lautakunta päätti, että Koiviston alueen päivähoitopalveluiden järjestämistä tarkastellaan myöhemmin erikseen ottaen huomioon muun muassa lapsimäärän toteutuneen ja odotetun kehityksen.

 

Asian jatkokäsittelyssä kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 jätettiin yksimielisesti hyväksytty toimenpidealoite, jonka mukaan lähipäiväkoti Koiviston koulun yhteyteen tulisi investoida mahdollisimman pikaisesti.

 

Koiviston alueella on 2016-2020 syntyneitä lapsia 54. Alue on ollut ennen kaikkea lapsiperheiden suosiossa. Koulurakentaminen ja varhaiskasvatuspalveluiden vakiinnuttaminen kunnallisena palveluna tulevat jatkossa lisäämään Koiviston alueen houkuttelevuutta lapsiperheiden asuinalueena.

 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on arvioitu, että Koiviston alueella on tarvetta kaksiryhmäiseen 33 paikkaiseen päiväkotiin. Kaksiryhmäisen päiväkodin henkilöstötarve on kuusi lapsiryhmässä työskentelevää työntekijää sekä yksi ns. yhdistelmätyöntekijä tukipalveluihin (jakelukeittiö ja siivous).

 

Lisäksi Koiviston alueella tulee olemaan oppilasennusteen mukaan seuraavan neljän vuoden aikana 12-14 esiopetusikäistä lasta. Lapsiryhmää edellyttää 1- 2 varhaiskasvatuksen esiopettajan henkilöresurssia.

 

Valtuuston toimenpidealoitteen ja kaupungin johtoryhmän toimeksiannon perusteella Kaupunkirakennepalvelut on aloittanut väliaikaisten päiväkotitilojen hankkimisen valmistelun kahden lapsiryhmän tarpeisiin.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 9.9.2021 kokouksessa päiväkodin väliaikaisten tilojen toimittajan. Väliaikaisten tilojen tarve on kolme vuotta (2024 vuoden loppuun saakka), jona aikana suunnitellaan ja toteutetaan pitkäaikainen varhaiskasvatusyksikkö Koivistoon.

 

Koiviston koululle on varattu tilat yhdelle esiopetusryhmälle. Tila on kalustettu esiopetuksen tarpeisiin, mutta muu esiopetuksen välineistö puuttuu. Koiviston koulun oppilaaksiottoalueen esiopetuksen sijoittuminen koululle mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamisen.

 

Koiviston alueen varhaiskasvatuspalveluita käyttävät lapset on sijoitettu tällä hetkellä pääasiassa 1.9.2021 perustettuun Ääneniemen päiväkotiin ja esiopetuksessa olevat lapset Koulunmäen esiopetusyksikköön.

Jatkovalmistelussa tarkentuu, missä määrin Koiviston alueen varhaiskasvatus- ja esiopetusikäiset lapset siirtyvät nykyisistä varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköistä Koiviston päiväkotiin ja missä määrin nykyistä henkilöresurssia on mahdollista siirtää Koiviston alueelle.  Opetus- ja kasvatuslautakunta antaa syksyn 2021 aikana esityksen Koiviston varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tarvittavista uusista henkilöresursseista sekä vuoden 2022 talousarvioon tarvittavista määrärahoista.

 

Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

 

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä 

 

Päätösehdotus Opetus- ja kasvatuslautakunta:

 

 päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää:

 

  1. perustaa uuden 33-paikkaisen päiväkodin Koiviston alueelle 1.1.2022 alkaen ja Koiviston päiväkodin alaisuuteen esiopetusryhmän. 

 

 2. myöntää lisämäärärahaa päiväkodin (päiväkoti ja esiopetus) ensikertaiseen kalustamiseen 20 000 euroa vuodelle 2021

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - - 

 

KH 20.09.2021 § 300  

982/02.07.00/2021  

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)     perustaa uuden 33-paikkaisen päiväkodin Koiviston alueelle 1.1.2022 alkaen ja Koiviston päiväkodin alaisuuteen esiopetus-ryhmän; ja

 

2)     myöntää lisämäärärahaa päiväkodin (päiväkoti ja esiopetus) ensikertaiseen kalustamiseen 20 000 euroa vuodelle 2021 opetus- ja kasvatuslautakunnan lasten, perheiden ja nuorten palvelujen vastuualueelle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa