Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 287

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Koiviston päiväkodin väistötilat

 

KAURAK 09.09.2021 § 75 

 

 Äänekosken kaupungin tekninen toimiala on pyytänyt 18.8.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 360743 (Dnro 982/02.07.00/2021) tarjousta tilaelementein toteutettavasta, siirrettävästä väistötilarakennuksesta, jonka Tilaaja vuokraa Toimittajalta. Väistötilatarve on kolme vuotta, jona aikana suunnitellaan ja toteutetaan pitkäaikainen varhaiskasvatusyksikkö Koivistoon.

 

 Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudelle on 250 000 - 300 000 € (ALV 0 %). Hankinta ylittää rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon (150 000 €, ALV 0 %). Hankinta toteutetaan kansallisena hankintana käyttämällä Äänekosken kaupungin sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus nro 2021-080152 HILMA-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) 18.8. 2021. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjousten jättämisen määräaika on 6.9.2021 klo 12:00.

 

 Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Väistötiloja koskevat laatuvaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä. Tarjousten vertailutaulukko (ei julkinen) käsitellään kokouksessa. Hankinnan toteuttajaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt tarjoaja, joka täyttää tarjoajalle esitetyt soveltuvuusvaatimukset ja väistötiloille esitetyt vaatimukset. Mikäli määräaikaan mennessä ei tule kuin yksi hyväksyttävä tarjous, voidaan valita ainoan tarjouksen jättänyt tarjoaja.

 

    Sopimussuhde ei synny hankintapäätöksellä eikä päätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista osapuolten kesken.

 

 Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu (JulkL 6 § 8. kohta).

 

 Saadut tarjoukset tarjoushintoineen ja muut hankinta-asiakirjat tulevat yleisöjulkiseksi sen jälkeen, kun sopimus asiassa on tehty (JulkL 6 § 3. kohta, 7.2 §). Tarjouksen jättäneille hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisjulkiseksi sen jälkeen, kun he ovat saaneet hankintapäätöksen tiedoksi.

 

 Salassa pidettävät tiedot eivät tule julkisiksi. Salassa pidettäviä tietoja ovat tarjoajan henkilötiedot, liike- ja ammattisalaisuudet. Kokonaishintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena.

 (JulkL 10 §, 11 § 6. kohta, 24 § 20. kohta.)

 

Valmistelija Hankinta-asiantuntija Kati Miettinen, puh. 040 480 1074

 

Esittelijä Rakennuttajapäällikkö Hannu Saarela, puh. 040 760 9552

 

Päätösehdotus 1. Kaupunkirakennelautakunta päättää valita Koiviston päiväkodin väistötilojen toimittajaksi Adapteo Finland Oy:n tarjouspyynnön mukaisen ja edullisimman tarjouksen tehneenä, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan hankkeelle.

 

 2. Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään lisämääräraha talousarvion käyttötalousosaan 25 000 € vuodelle 2021.

 

 3. Päiväkodin väistötilojen käyttökustannukset ja vuokrat huomioidaan vuosien 2022-2023 talousarviossa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KH 20.09.2021 § 287  

982/02.07.00/2021  

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 040 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)     myöntää hankkeelle 25 000 €:n lisämäärärahan talousarvion käyttötalousosaan vuodelle 2021; ja

 

2)     päättää, että päiväkodin väistötilojen käyttökustannukset ja vuokrat huomioidaan vuosien 2022-2023 talousarviossa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa