Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 289

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tilan Sepänsuo 992-402-12-248 ostaminen

 

KH 20.09.2021 § 289  

1121/10.00.02.00/2021  

Maankäyttöpalvelut on neuvotellut maanomistajan kanssa 12,219 hehtaarin suuruisen tilan ostamiseksi Äänekosken kaupungille kauppahinnalla 183 300 euroa.

 

Tila rajoittuu etelässä Naavalan tilaan RN:o 12:247, idässä valtatie 4, lännessä yksityisen omistamaan maahan ja pohjoisessa Äänekosken kaupungin omistamaan tilaan RN:o 12:213.                                                                     

Tila sijaitsee yleiskaava-alueella ja on pääosin kaavassa elinkeinoelämän aluetta (T ja TY), jossa alue varattu yrityksille ja työpaikoille.

 

Alue soveltuu sijaintinsa ja valtatien läheisyytensä puolesta erinomaisesti asemakaavoitettavaksi elinkeinoelämän tarpeisiin, joka mahdollistaa jatkossa yritystonttien tarjonnan valtatien läheisyydestä. Asemakaavoittamatonta kaupungin omistamaa maa-aluetta olisi tämän jälkeen noin 1,3 kilometrin pituinen yhtenäinen alue, joka rajoittuu valtatie 4:n ja etelässä Koukkuniemen teollisuusalueeseen.

Tilalle on neuvoteltu kauppahinnaksi 183 300 euroa, joten neliöhinta on noin 1,50 euroa/m2 sisältäen puuston. Maanmittauslaitoksen maksama korvaus maapohjasta maanomistajille valtatie 4:n yleistietoimituksessa on ollut 1,00-1,50 euroa/m2.

 

Mahdollinen kaupanteko ei aiheuta tarvetta muuttaa kaupungin vuoden 2021 talousarviota vaan ostohinta voidaan kattaa kaupunginhallituksen talousarvioon varatuista maanhankinnan määrärahoista.

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 § 1 momentin 1-2 kohtien perusteella kaupunginhallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja muusta hankinnasta, jollei toimivaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle.

 

Valmistelija Maankäyttöpäällikkö Juha Koskinen, puh. 020 632 3345

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää, että Äänekosken kaupunki ostaa tilan 992-402-12-248 kauppahintaan 183 300 euroa; ja

 

2)     valtuuttaa maankäyttöpäällikön sopimaan tarkemmista kauppaehdoista ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa