Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 291

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2022 aluevaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

KH 20.09.2021 § 291  

1126/00.00.00.01/2021  

 Yleistä

 

Aluevaalit, joissa valitaan vuonna 2021 perustettujen hyvinvointialueiden aluevaltuustot ensi kertaa, toimitetaan vuonna 2022 seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

  • Kotimaan ennakkoäänestys ajanjaksolla 12.-18.1.2022
  • Vaalipäivä 23.1.2022

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

Vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin (muut. 649/2021) 1 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoina ovat muun ohella ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

 

Edellisissä vaaleissa eli vuoden 2021 kuntavaaleissa yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kaupunginhallituksen päätöksen nojalla seuraavat paikat:

 

  • Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski;
  • Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti;
  • Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen; ja
  • Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas.

 

Vaalilain 17 §:n (361/2016) perusteella ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa huolehtivat vaalitoimitsijat, jotka määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Kussakin yleisessä ennakkoäänestyspaikassa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.

 

Vaalitoimitsijoiden saatavuus

 

Viime vuosien aikana järjestetyissä vaaleissa eli vuoden 2021 kuntavaaleissa, vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa, vuoden 2018 presidentinvaalissa ja vuoden 2017 kuntavaaleissa kaupunki on kohdannut alati pahenevia vaikeuksia rekrytoida riittävästi työvoimaa yleisen ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi. Ongelmaa kärjistää ennakkoäänestyspaikkojen suuri määrä, joka ei ole oikeassa suhteessa kaupungin nykyiseen asukaslukuun.

 

Vaalilain 17 §:n mukainen vaalitoimitsijoiden vähimmäismäärä eli kaksi henkilöä ei käytännössä riitä yhdelle aukiolopäivälle, sillä toimitsijoiden on kyettävä pitämään ruokailu- ja muita taukoja. Kaikki vaalitoimitsijaksi suostuneet eivät myöskään ole käytettävissä mille tahansa päivälle ja kellonajalle. Ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista yksinomaan supistamalla ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja.

 

Kaupungintalossa ja Suopungissa sijainneissa ennakkoäänestyspaikoissa on käynyt melko runsaasti äänestäjiä, mutta Sumiaisten kirjastossa ja Konginkankaan kirjastossa äänestäneiden määrä jää aina kovin vähäiseksi. Tätä voidaan pitää luonnollisena, kun otetaan huomioon Sumiaisten ja Konginkankaan ennakkoäänestyspaikkojen lähialueilla asuvan väestön pieni määrä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan entisen Sumiaisten kunnan alueella asui vuoden 2019 päättyessä 893 täysi-ikäistä eli vähintään 18-vuotiasta henkilöä ja entisen Konginkankaan kunnan alueella 1 074 täysi-ikäistä, näiden kirkonkyläalueilla vielä vähemmän.

 

Lisäksi asiaan vaikuttaa se, että asuinalueesta riippumatta kaupunkilaiset joka tapauksessa liikkuvat Äänekosken keskustassa ja Suolahdessa käyttäessään kaupallisia ja julkisia palveluita. Äänestäminen on luontevaa yhdistää tavanomaisiin työ- ja asiointimatkoihin, sillä kaikissa kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa saa aina äänestää asuinalueesta ja kotikunnasta riippumatta. Esimerkiksi Jyväskylässä työssä käyvän äänekoskelaisen voi olla helpointa äänestää jossakin Jyväskylässä sijaitsevassa ennakkoäänestyspaikassa.

 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalitoimitsijoiden saatavuutta vaikeutti entisestään Covid-19-tartuntatautiepidemia eli niin sanottu koronavirusepidemia. Eräs tärkeimmistä keinoista tartunnan välttämiseksi on ollut pidättäytyminen muiden ihmisten tapaamisesta, varsinkin perhepiirin ulkopuolisten henkilöiden kohtaamisesta. Tartuntaa tai altistumista välttelevät ihmiset eivät yleensä ole halukkaita ottamaan hoitaakseen sellaisia tehtäviä, joihin kuuluu vieraista ihmisistä koostuvan suuren tai melko suuren henkilömäärän kohtaaminen sisätiloissa.

 

Aiempina vuosina Äänekosken lukion oppilaat ovat muodostaneet merkittävän osan vaalitoimitsijoiden rekrytointipohjasta. Voidaan olettaa, että tälläkin kertaa huomattava osa muutoin tästä työstä kiinnostuneista lukiolaisista kieltäytyy tehtävästä. Syynä on huoli mahdollisen koronavirustartunnan tai virukselle altistumisen vaikutuksesta edellytyksiin osallistua myöhemmin talvella ja keväällä 2022 pidettäviin ylioppilaskokeisiin ja korkeakoulujen valintakokeisiin. Ei olisi millään tavoin lukiolaisen edun mukaista, että ylioppilastutkinnon suorittaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen viivästyisi sen vuoksi, että vaalitoimitsijatyötä mahdollisesti seuraava sairaana tai karanteenissa oleminen estää kokeeseen valmistautumisen tai osallistumisen.

 

Lisäksi kuntavaaleissa ja aluevaaleissa vaalitoimitsijatilanne on muita vaaleja huonompi siksi, että monet muutoin vaalitoimitsijoiksi mahdolliset henkilöt ovat itse ehdokkaana näissä vaaleissa tai heidän läheisiään on ehdokkaana. Vaalilain 17 §:n 4 momentin mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On huomattava, että edellä oleva rajoitus on voimassa samansisältöisenä riippumatta siitä, missä kunnassa tai missä hyvinvointialueessa ehdokas tai hänen läheisensä on asetettu ehdolle.

 

Edellä olevasta huolimatta kaupunginhallitukselle esitetään, että vuoden 2022 aluevaaleissa yleinen ennakkoäänestys järjestettäisiin samoissa paikoissa kuin vuoden 2021 kuntavaaleissa. Tämän esityksen toteuttaminen edellyttää kuitenkin, että kaupungissa toimivat poliittiset ryhmät ja järjestöt sitoutuvat järjestämään vaalitoimitsijoita ennakkoäänestyspaikkoihin samaan tapaan kuin vaalipäivän vaalilautakuntiin. Pohdittavana vaihtoehtona tälle on yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrän vähentäminen.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää, että vuoden 2022 aluevaaleissa Äänekosken kaupungin alueella sijaitsevina yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat paikat:

 

a) Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski;

 

b) Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti;

 

c) Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen; ja

 

d) Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas.

 

2) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdissa a ja b tarkoitetut ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

 

ke-pe 12.-14.1.2022 kello 10-18;

 

la-su 15.-16.1.2022 kello 10-14; ja

 

ma-ti 17.-18.1.2022 kello 10-18.

 

3) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa c tarkoitettu ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

ke-to 12.-13.1.2022 kello 14-18.

 

4) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa d tarkoitettu ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

ma-ti 17.-18.1.2022 kello 14-18.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tässä asiakohdassa (pykälässä) tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa