Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 311

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n Eerolankadun palvelutalohanke / Vuokrasopimuksen hyväksyminen

 

KH 11.10.2021 § 311  

1190/00.04.02/2021  

 Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n Eerolankadun palvelutalohanke on edennyt aikataulussa. Rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2021. Palvelutaloon tulee 60 ryhmäkotihuonetta, jotka soveltuvat vanhusten palveluasumiseen ja erityisesti muistihäiriöisille asiakkaille. Tilaohjelman mukainen pinta-ala on yhteensä 3 226 m2, josta vuokrattava pinta-ala on 2 979 m2.

 

Rakennus tulee sijaitsemaan Äänekosken kaupungin omistamalla maa-alueella. Kaupungin ja säätiön kesken on voimassa 21.4.2021 allekirjoitettu maanvuokrasopimus, jolla säätiö on ottanut vuokralle 12 092 m2 suuruisen tontin osoitteessa Eerolankatu 16, 44100 Äänekoski. Vuokra-aika on 1.5.2021-30.4.2071.

 

Säätiö on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) hankkeeseen korkotukilainan ja investointiavustuksen.

 

Tarkoituksena on, että säätiö omistaa rakennuksen ja antaa sen kokonaisuudessaan vuokralle Äänekosken kaupungille. Kaupunki järjestää ja tuottaa palveluasumista rakennuksessa, valitsee vuokralaiset rakennuksessa oleviin asuntoihin ja toimii asukkaiden vuokranantajana.

 

Koska rakennuksen on määrä valmistua alkuvuodesta 2023, kaupunki ei käytännössä ehdi toimia palveluiden järjestäjänä ja tuottajana tai asukkaiden vuokranantajana. Osana valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta kaupungin tämänhetkiset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuotantotehtävät siirtyvät 1.7.2021 perustetulle uudelle Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

 

Edelleen tarkoituksena on, että säätiön vuokralainen vaihtuu sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) mukaisesti 1.1.2023 lukien. Jotta vuokrasopimus tuolloin siirtyy kaupungilta hyvinvointialueelle, tulee sopimus hyväksyä ja allekirjoittaa niin hyvissä ajoin, että kaupunki voi sanotun lain 26 §:n mukaisesti ilmoittaa sen hyvinvointialueelle viimeistään 28.2.2022.

 

Liitteenä on ehdotus vuokrasopimukseksi. Ehdotus on laadittu yhteistoiminnassa säätiön ja kaupungin edustajien kesken, ja säätiön hallitus on hyväksynyt sen 29.9.2021.

 

Sopimusehdotuksessa on otettu huomioon kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (548/2016) 3 §:n säännökset sopimuksiin otettavasta irtisanomisehdosta.

 

Äänekosken Asumispalvelusäätiö on Äänekosken kaupungin määräysvallassa, koska säätiön sääntöjen 5 §:n perusteella kaupunki valitsee säätiön hallituksen kaikki jäsenet. Säätiön hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä vuonna 2021 toimineet tai kaupunginhallituksen 6.9.2021 (268 §) tekemällä päätöksellä näihin tehtäviin valitut ovat esteellisiä tässä asiassa.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) hyväksyy säätiön ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen tekemisen liitteenä olevan sopimusehdotuksen mukaisesti; ja

 

2) määrää kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan yhdessä allekirjoittamaan vuokrasopimuksen kaupungin puolelta ja tarvittaessa päättämään teknisluonteisista tarkistuksista sopimukseen ennen sen allekirjoittamista.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Matti Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa