Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.10.2021/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tilatyöryhmän perustaminen

 

KAURAK 07.10.2021 § 82  

1149/00.00.01/2021  

 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 §) Äänekosken kaupungin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Valtuusto hyväksyi tuolloin seuraavat maksuja koskevat yleiset luokitteluperiaatteet:

 

 1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

 

 2. Omakustannushintaa alempi maksu, kuitenkin vähintään puolet tuotantokustannuksista.

 

 3. Tuotantokustannuksiin verrattuna vähäinen maksu, joka on enintään puolet omakustannushinnasta. Maksujen eräänä tarkoituksena voi olla kysynnän ohjaus.

 

 4. Markkinahintaiset palvelumaksut, jotka määrätään markkinahintojen mukaan.

 

 5. Lakisääteiset maksut, joiden taso on määrätty laissa tai asetuksissa.

 

 6. Sakkoperiaatteeseen perustuvat maksut.

 

 Päätöksellään valtuusto velvoitti toimialat hinnoittelemaan palvelut ja maksut luokitteluperiaatteiden mukaisesti. Edelleen valtuusto velvoitti kaikki toimialat tuotteistamaan omat palvelunsa ja selvittämään niiden kaikki kokonaiskustannukset ennen palvelumaksujen käyttöönottoa.

 

 Näiden käyttömaksujen yhteydessä käyttäjillä tarkoitetaan yhdistyksiä, yrityksiä ja muita kaupungista juridisesti erillisiä toimijoita. Kaupungin omia toimialoja ja toimielimiä nämä maksut eivät koske.

 

 Kaupungin toimielimet ovat päättäneet tehtäväalueensa tiloista perittävistä käyttömaksuista talvella 2017. Esimerkiksi kaupunginhallitus päätti kaupungintalon käyttömaksuista 30.1.2017 (36 §). Hyväksytyt käyttömaksut herättivät jonkin verran keskustelua ja voidaan sanoa, että ne eivät kaikilta osin vastanneet valtuuston 2.11.2015 (75 §) tekemässä päätöksessä tarkoitettua luokittelua.

 

 Kaupunginhallitukselle esitettiin, että se päättäisi asettaa työryhmän pohtimaan kaupungin omistamista ja hallitsemista tiloista perittävien käyttömaksujen tarkistamista ja siinä yhteydessä huomioon otettavia seikkoja. Työskentelyssä tuli kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tarkistetut käyttömaksut olisivat sopusoinnussa Äänekoskelle valmistuneille uusille liikuntatiloille määriteltyjen taloudellisten tavoitteiden kanssa.

 

 Kaupunginhallitus päätti (3.9.2018 § 216) asettaa työryhmän valmistelemaan kaupungin omistamista ja hallitsemista tiloista perittäviä käyttömaksuja ja kehotti kaupunginjohtajaa määräämään kaupungin henkilöstöstä tarpeelliset jäsenet työryhmään. Kaupunginhallituksen edustajiksi työryhmään valittiin Seppo Ruotsalainen (varalla Merja Närhi), Matti Tiusanen (varalla Leila Lindell), Matti Virtanen (varalla Sirpa Martins) ja Marke Tuominen (varalla Lauri Lax). Kaupungin henkilöstöstä työryhmään nimettiin Matti Tuononen, Aleksi Heikkilä, Tapani Hämäläinen, Tommi Rautjärvi, Ville Härtsiä, Jukka-Pekka Pohjolainen, Hannu Saarela ja Marjo Takkinen.

 

 Kaupunginhallituksen nimeämän tilatyöryhmän toimikausi on päättynyt. Kaupunginhallitus ei aseta uutta tilatyöryhmää, vaan Äänekosken kaupungin tilojen käyttömaksut kuuluvat nykyisin kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueelle, joten lautakunta voi halutessaan asettaa työryhmän tätä varten ja pyytää valitsemaan siihen jäseniä.

 

 Tilatyöryhmä on perustettava, koska käyttömaksuja tulee tarkastella vuosittain ja tarvittaessa lautakunta päättää mahdollisista muutoksista käyttömaksuhinnastoon tilatyöryhmän esityksen pohjalta. Kaupunkirakennepalvelut nimeää kaksi henkilöä ja kehottaa keskushallintoa, vapaa-aikatoimea sekä opetustoimea nimeämään edustajansa tilatyöryhmään.

 

Valmistelija Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää perustaa tilatyöryhmän esittelytekstin mukaisesti.

 

Muutettu päätösehdotus:

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää perustaa tilatyöryhmän esittelytekstin mukaisesti. Lisäksi lautakunta pyytää kaupunginhallitusta nimeämään 2-4 jäsentä tilatyöryhmään.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa