Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 357

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kotakennään asemakaava II k 2206, asemakaavan muutos / Vireilletulo

 

KH 22.11.2021 § 357  

1323/10.02.03/2021  

Kotakennään kaupunginosassa (22) uuden valtatien 4 linjauksen länsipuolella sijaitsee pääosin teollisuuden tarpeisiin tarkoitettuja yritystontteja sekä niihin liittyvää suojaviheraluetta. Tontit ovat rakentamattomia ja etäisyys tonteilta Äänekosken keskustaan on noin kaksi kilometriä.

 

Alueella on voimassa tuore asemakaava vuodelta 2019. Kaavassa esitetty tonttirakenne korttelissa 2206 ei ole vastannut alueeseen kohdistunutta kysyntää. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa kortteliin sopivia tontteja, nykyisten suurien tilaa vaativien toimintojen tonttien lisäksi myös keskikokoisia tontteja, paremman kysynnän vastaavuuden saavuttamiseksi. Samalla on tarpeen uudelleen tarkastella alueen liikenteelliset ratkaisut tonttien ajoyhteyksien osalta.

 

Kotakennään asemakaava II k 2206 nousee valmisteltavaksi uutena kaavahankkeena vuosille 2021-2023 hyväksytyn kaavoitusohjelman ulkopuolelta. Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä asetetaan nähtäville hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaluonnos ja -ehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville talven 2021-2022 aikana. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi keväälle 2022.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Kotakennään asemakaavan II k 2206 muutoksen ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa