Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 358

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos / Vireilletulo

 

KH 22.11.2021 § 358  

1333/10.02.03/2021  

Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutoksen laatimisesta ovat ranta-alueen maanomistajat yhdeksältä kiinteistöltä valmistelleet osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 74 §) kaavan käynnistämiseksi sekä valmisteluaineiston nähtäville asetettavaksi (MRA 30 §). Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Nyt valmistelussa olevassa kaavahankkeessa tarkastellaan voimassa olevan Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan osalta rakentamiseen tarkoitettuja korttelialueita sekä niiden väliin jääviä metsäisiä alueita. Muutoin laajat maa- ja metsätalousalueet on jätetty muuttumattomina suunnittelualueen ulkopuolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,14 ha.

 

Suunnittelualueella on voimassa ranta-asemakaava vuodelta 1985. Kaava on ollut voimassa reilut 36 vuotta palvellen tänä aikana alueelle rakentamista. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa enintään 100 k-m2 rakennusoikeuden toteuttamisen tonteille ja kaksi rakennusta. Osalla tonteista tämä ei vastaa nykypäivän tarpeita, sillä loma-asuntojen käyttöaste on lisääntynyt verrattuna 1980-luvulla totuttuun. Yhden kiinteistön osalta rakennuskanta on toteutettu rakentamisen sallivan alueen ulkopuolelle, maa- ja metsätalousalueelle, joten ranta-asemakaavan muutoksessa rakennuspaikkaa laajennetaan sisällyttäen rakennukset korttelialueelle. Tonttien lukumäärä säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena. Ranta-asemakaavan muutoksella tarkastellaan rakennusoikeuden määrän kasvattamista sallien 175 k-m2 tonttikohtaisen rakentamisen. Kahden kiinteistön osalta ei niiden omistajilla ole tarvetta muuttaa kaavamerkintää, joten kiinteistöjen rakennusoikeudeksi osoitetaan voimassa olevan kaavan mukaisesti 100 k-m2.

 

Kaavamuutoksessa muodostuu olemassa olevat loma-asuntojen korttelialueet 1, 2 ja 3 sekä niiden alueelle yksitoista tonttia. Yleismääräykset on päivitetty nykypäivän tasolle. Pohjakartta on laadittu syyskuussa 2021 ja toimitettu Äänekosken kaupungille.

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Carita Kosonen, puh. 020 632 2036

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     hyväksyy, että Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos käynnistetään ja saatetaan vireille asettamalla hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville MRL 63 § mukaisesti ja että 22.11.2021 päivätty valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot; ja

 

2)     päättää periä ranta-asemakaavan muutoksesta hinnaston mukaisen käsittelykorvauksen 500 € sekä kuulutuskustannuksista 500 €.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa