Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 25.11.2021/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtion erityisavustuspäätös: Kouluyhteisöön kiinnittymistä tukevien käytänteiden, koulujen hyvinvointikulttuurin kehittäminen ja juurruttaminen

 

OPEKAS 25.11.2021 § 89  

1338/00.01.05/2021  

 Äänekosken kaupunki on hakenut 450 000 euroa valtion erityisavustusta perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointiin vuosille 2022-2023. Hakemuksessa esitetyt kustannukset ovat yhteensä 562 500 euroa.

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta 380 000 euroa. Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat yhteen 475 000 euroa. Verkostokuntien (9 kuntaa) omarahoitusosuus hankkeessa on 95 000 euroa.

 

 Päätöksen perusteena ovat olleet hakemuksessa ja sen liitteenä olevassa kustannusarviossa esitetyt kustannukset ja tulot. Myönnetyllä avustuksella pilotoidaan lukuvuoden 2022 - 2023 aikana paikallisesti ja alueellisesti malleja, joilla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Lukuvuoden 2022 - 2023 aikana testataan soveltuvin osin yhdessä luodun kansallisen mallin toimivuutta. Pilotteihin osallistuvien opetuksen järjestäjien edellytetään osallistuvan sitouttavan kouluyhteisötyön valtakunnalliseen kehittämistyöhön vuosina 2021-23.

 

 Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023.

 

 Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Toimintamallin tavoitteena on tukea oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevissä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä.

 

 Mallia kehitetään pilottihankkeissa ja toimintamalli vakiinnutetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Pilotti-toiminnan tarkoituksena on kehittää kunnan opetustoimen tasolla sitouttavaa kouluyhteisötyötä mahdollistavia hallinnollisia, rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja.

 

 Valtion erityisavustusta voidaan käyttää seuraaviin toimiin:

 

-          sitouttavan kouluyhteisötyön toista vaihetta koskevaan valmistelu- ja toimeenpanotyöhön

 

-          hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta relevantteihin ensimmäisessä vaiheessa rahoitettuihin paikallisia ja alueellisia toimenpiteitä täydentäviin toimiin, jotka ovat linjassa toimenpidesuositusten kanssa

 

-          alueellista pilottitoimintaa koordinoivan ja toimintaa kehittävän henkilön palkka- ja toimintakuluihin

 

-          oppilaiden osallistamista tukevaan toimintaan ja siihen liittyvään kehittämistyöhön

 

-          toteuttamisen kannalta olennaisen tukimateriaalien tuottamiseen

 

 Avustusta voidaan käyttää sekä palkkaus- ja toimintakuluihin sekä vähäisessä määrin myös ulkopuolisten palveluiden hankintaan. Lisäksi määrärahalla, toisin kuin vaiheen 1. haussa, voidaan tukea hankkeen kannalta tarpeellisten arviointien, tutkimusten tai selvitysten tekemistä, tarpeellisiksi katsottuja koulutuskustannuksia, koulutuksista johtuvia sijaiskustannuksia sekä paikallisten ohjausryhmien toimintamenoja.

 

 Pilottien kohderyhmänä on vuosiluokkien 5-9 oppilaat ja heidän kanssaan työskentelevä koulujen henkilökunta.

 

 Koska kehittämistyö sisältää myös tutkimusyhteistyötä Karvin ja yliopistojen kanssa, sitoutuvat pilotteihin osallistuvat opetuksen järjestäjät raportoimaan toiminnastaan työnsä eri vaiheissa erikseen sovittavalla tavalla ja aikatauluilla.

 

 Valtionavustusta ei voi käyttää:

 

-          toimintaan, jolla opetuksen järjestäjä korvaa jo olemassa olevaa toimintaa.

 

 Nämä rajoitukset koskevat myönnettyä erityisavustusta sekä hakijan omavastuuosuutta

 

 Myönnettyyn avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Valmistelija Kasvun ja oppimisen palveluiden koordinaattori Satu Tarvainen,

 puh. 020 632 3063

 

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

 

Päätösehdotus Opetus- ja kasvatus lautakunta päättää seuraavasti:

 

  1. Merkitsee Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen tiedoksi.

 

  1. Päättää, ettei se hae oikaisua annettuun päätökseen.

 

  1. Päättää, että kasvun ja oppimisen toimiala varaa hankkeen toteuttamiseen tarvittavat varat vuoden 2023 talousarvioon.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa