Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kaavoituskatsaus 2022

 

Kaavoituskatsaus 2022

 

KH 17.01.2022 § 3  

5/10.02.02/2022  

Vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaavahankkeet ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kaupungin kuulutuslehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Äänekoskella kaavoituskatkauksen hyväksymisestä päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus.

 

Kaavoituskatsauksessa esitetään kaavoitusohjelma vuosille 2022-2024. Kolmen vuoden jaksolle ajoittuu reilut 20 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa.

 

Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään kaksi, Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaava ja Mämmen osayleiskaava II. Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaava on tavoitteena saattaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2022 aikana. Äänekosken kaupungin alueelle on laadittu kyläyleiskaavoja Mämmen, Hietaman, Honkolan ja Koiviston alueille. Vuoden 2022 aikana saatetaan vireille Mämmen osayleiskaava II, jonka tavoitteena on tarkastella voimassa olevan osayleiskaavan ajanmukaisuutta ja tehdä tarvittavat muutokset suunniteltuun maankäyttöön erityisesti rakentamisen alueiden osalta maanomistajien muuttuneet tarpeet huomioiden. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä.

 

Asemakaavahankkeiden etenemistä kaavoituskatsauksessa esitetään aikajanalla 2022-2024. Vuoden 2022 aikana jatketaan edellisinä vuosina eri vaiheisiin jääneitä asemakaavoja. Äänekosken kaupungin kaavahankkeita viedään eteenpäin omana työnä. Merkittävimpiä omana työnä toteutettavia asemakaavahankkeita vuodelle 2022 nähdään olevan Koulumäen yhtenäiskoulun asemakaavan muutos, Kotakennään asemakaavan II muutos ja osittainen kumoaminen, Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutos sekä Äänejärven itärannan asemakaavan muutos ja laajennus. Yksityisten aloitteesta vireillä olevia asemakaavahankkeita laatii konsultit, joista merkittävimpänä vuonna 2022 laadittavana nähdään olevan Hiskinmäen asemakaava ja Miilunlahden asemakaava.

 

Tämän kaavoituskatsauksen yhteydessä ei saateta uusia kaavahankkeita vireille, vaan hankkeet käynnistetään erillisin päätöksin.

 

Kaavoituskatsauksen sähköinen versio löytyy kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoituskatsaus. Tulosteita (taitettu A3) toimitetaan kaupungintalon aulaan ja Äänekosken pääkirjastoon.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Äänekosken kaupungin kaavoituskatsauksen vuodelle 2022.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa