Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Hankintaohje 2022

 

Hankintaohje

 

KH 23.05.2022 § 153  

522/00.01.01.02/2022  

 Äänekosken kaupungin hankintaohje ohjaa kaupungin ja soveltuvilta osin kaupungin tytäryhteisöjen hankintojen toteuttamista sekä täydentää julkisista hankinnoista hankintalaissa (1397/2016) säädettyjä toimintatapoja.

 

 Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista ja rakennusurakoiden teettämistä. Hankinnaksi katsotaan myös osamaksukauppa, leasingsopimus ja sopimuksiin sisältyvät optiot sopimuksen laajentamisesta tai jatkamisesta. Julkisella hankinnalla ei kuitenkaan tarkoiteta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa ja vuokrausta eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden myyntiä. Muut, hankintalain soveltamisalaa koskevat rajaukset on kirjattu hankintalain 2. lukuun.

 

 Nykyinen hankintaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.10.2017. Hankintaohjeen hyväksymisen jälkeen hankintalakiin (1397/2016) on tehty useita muutoksia ja hankintojen toteuttamisen toimintatapoja on kehitetty. Lisäksi Äänekosken uusi kaupunkistrategia vuosille 2022-2028 on hyväksytty 14.3.2022. Hankintaohjeen päivittäminen on tarpeen lainsäädännöllisten muutosten ja kaupungin sisäisen kehitystyön johdosta.

 

 Hankintaohjeen päivitystä on valmisteltu kaupungin hankintatoimessa. Valmisteluprosessissa on tehty yhteistyötä kaupungin toimialojen sekä Äänekosken Yrittäjät ry:n kanssa. Äänekosken Yrittäjien hallitus piti esitettyä hankintaohjetta pääosin hyvin laadittuna. Lausunnossaan Äänekosken yrittäjien hallitus esitti toiveenaan erityistä painotusta hankintaohjeeseen lisäyksenä tehtyyn pienhankintojen "Äänekosken malliin" eli luodun yritysrekisterin käyttöön hankinnoista tiedottamiseen sekä tämän toiminnan seurantaa yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa.

 

 Hankintaohjeen päivityksellä hankintaohje saatetaan yksityiskohtaisesti vastaamaan nykyisiä hankintalain (1397/2016) vaatimuksia. Hankintaohjeen päivityksellä myös edistetään hankintojen suunnitelmallisuutta, sähköisten järjestelmien käytön tehostamista sekä hankintojen suoritustason arvioinnin edellytyksiä. Lisäksi hankintaohjeen päivityksellä pyritään lisäämään ja helpottamaan yritysten mahdollisuuksia osallistua kaupungin tarjouskilpailuihin.

 

Valmistelija Hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä, puh. 040 480 1074

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     hyväksyy esitetyn hankintaohjeen astuvaksi voimaan 1.7.2022 alkaen; ja

 

2)     valtuuttaa talousjohtajan tekemään hankintaohjeeseen teknisluonteisia tarkistuksia ja päivityksiä hankinta-asiantuntijan esityksestä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa