Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 166

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Koulunmäen yhtenäiskoulun ympäristön asemakaavan muutos / Kaavaluonnos

 

KH 06.06.2022 § 166  

569/10.02.03/2022  

 Koulumäen yhtenäiskoulun ympäristön asemakaavan muutos on käynnistetty kaupunginhallituksen 20.1.2020 § 3 päätöksessä kaavoituskatsauksesta 2020 päätettäessä. Vireilletulosta on kuulutettu 29.1.2020 ja hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole saapunut kirjallista palautetta.

 

 Kaavaluonnos on valmisteltu kuulemista varten. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa ajan tasalle alueen osin vanhentunut asemakaava sekä luoda edellytykset uuden yhtenäiskoulun rakentamiselle. Luonnoksen valmistelussa on tarkasteltu kaavamerkintöjen yhtenäistämistä ja rakennusoikeuden määrää ja riittävyyttä kokonaisuudessaan. Suunnittelualuetta on laajennettu vireilletulon jälkeen ja sen pinta-ala luonnoksessa on noin 30,8 ha.

 

 Noin puolet suunnittelualueesta koostuu pientalovaltaisesta alueesta, josta osa on arvotettu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi. Kortteleissa 405, 415 ja 416 asuinrakennukset ohjataan rakennettavaksi kadun puoleisella rajalla rakennusalueen rajaan kiinni ja yleismääräyksin esitetään noudattamaan soveltuvin osin jälleenrakennuskauden rakentamistapaohjeita. Alueella olevan yhtenäisen rakennustavan, rakennusten mittasuhteiden, sijoittelun ja materiaalin osalta pyritään kaavalla ohjaamaan Koulunmäen arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi todettu kokonaisuus. Muutoin asumisen alueelle on tarkistettu rakennusoikeuden määrän riittävyyttä ja tonttien tarkoituksenmukaisuutta.

 

 Kaavaluonnoksessa esitetään koulutonttia laajennettavaksi niin koillisen kuin lounaan suunnalta. Kaavaluonnoksessa koulutontin pinta-alaksi esitetään 34 143 m2, jolloin tonttitehokkuudella e=0,50 rakennusoikeutta muodostuu noin 17 072 k-m2. Tontin laajentamiseksi kevyen liikenteen väylä, Mikonraitti, on linjattu uudelleen kulkemaan lähempää liikuntataloa, jolloin uudelle koulurakennukselle ja sen pihajärjestelyille on saatu lisätilaa. Koulutonttia laajennetaan Koskelanpuiston suuntaan alueelle, jolle ei ole istutettu puistomaista kasvillisuutta, kuten varsinaisessa Koskelanpuistossa on toteutettu. Koskelanpuistoa asemakaavallisesti laajennetaan muuttamalla voimassa olevassa kaavassa oleva tori merkintä (ruuturasteri) osaksi Koskelanpuiston aluetta. Todellisuudessa alueelle on rakentunut puistomaista Koskelanpuiston aluetta, joka näin asemakaavalla vahvistetaan. Koulutoiminnan keskittyessä Koulunmäen alueelle, on paikoitusalueita osoitettu asemakaavassa lisää. Kaavaluonnoksen korttelin 414 alueelta on poistettu yksi rivitalotontti (AP-8) ja osoitettu osin koulun paikoitusalueeksi.

 

 Asemakaavassa liikuntatalon ja Mikonpuiston päiväkodin ympäristössä on tehty pieniä täsmennyksiä mm. kevyen liikenteen kulkuyhteyksien ja paikoitusalueiden osalta.

 

 Kaavaluonnoksen valmisteluun on osallistunut kaupunkirakennepalveluiden viranhaltijoita ja koulutontin osalta on tehty suunnitelmien yhteensovittamista koulurakennusta suunnittelevan arkkitehdin kanssa.  

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa 6.6.2022 päivätyn kaavaluonnosaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Luonnosaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa