Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 167

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Karhunlähteen pohjoisosan asemakaavan muutos / Vireilletulo ja kaavaluonnos

 

KH 06.06.2022 § 167  

560/10.02.03/2022  

 Karhunlähteen kaupunginosassa (16.) olevalle kaupungin omistamalle maa-alueelle on keväällä 2022 ilmennyt tarve laatia pieni kaavamuutos alueella sijaitsevan yritystoiminnan kehittämiseksi. Kaavahanke nousee valmisteltavaksi uutena kaavahankkeena vuosille 2021-2023 hyväksytyn kaavoitusohjelman ulkopuolelta.

 

 Kaavahankkeen suunnittelualueeseen kuuluu Karhunlähteen kaupunginosassa (16.) korttelissa 430 sijaitseva olemassa oleva varastorakennusten tontti (TV-2) ja sen luoteispuolella oleva rakentamaton asuinpientalojen ja julkisten palvelujen tontti (APY) sekä katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee reilun kilometrin etäisyydellä Äänekosken keskustasta luoteeseen liikuntapuiston lähiympäristössä. Suunnittelualueen koko on noin 2 ha.

 

 Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Kelhostenkujan ja Römminkadun kulmauksessa sijaitsevan rakentamattoman asuinpientalojen ja yleisten rakennusten (APY) tontin käyttötarkoituksen muuttamista yritystoiminnalle yhdistämällä se viereiseen työpaikkatonttiin. Tarve muutokselle on lähtenyt yksityisen tahon kiinnostuksesta laajentaa yritystoimintaansa alueella. Kaava tehdään kaupungin omana työnä.

 

 Kaavahankkeesta on valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka lisäksi kaavasta on laadittu kaavaluonnos valmisteluvaiheen kuulemista varten. Luonnoksessa suunnittelualueelle on esitetty muodostuvaksi yksi yhtenäinen tontti. Tontti on osoitettu varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta toimintaa (TV-2). Kortteliin voidaan sijoittaa myös pääkäyttötarkoitusta palvelevia liike- ja toimistotiloja. Määräys vastaa rakennetulla osalla tonttia nykyisin voimassa olevassa asemakaavassa osoitettua käyttötarkoitusmerkintää. Suunnittelualueen rakentamattomille osille on osoitettu luonnoksessa istutettavaa aluetta kaupunkikuvallisen ilmeen ja viihtyisyyden turvaamiseksi. Alueen rakentamiseen kaupunkikuvallisesti laadukkaalla tavalla on kaavaluonnoksessa annettu karttamerkintöjen lisäksi rakentamista ja ympäristöä ohjaavia yleismääräyksiä.

 

 Korttelialueen muodostuessa yhtenäisenä työpaikka-alueena luonnoksessa ei ole esitetty voimassa olevassa asemakaavassa ollutta liittymämahdollisuutta Kelhostenkujan suunnasta. Liittymän poistuessa pieni osa katualuetta korttelin 430 laidalta on osoitettu liitettäväksi viereiseen puistoalueeseen.

 

 Alueella on sitova tonttijako. Tonttijaon muutos laaditaan kaavatyön yhteydessä ja asetetaan nähtäville kaavaehdotusvaiheessa. Kaavahankkeen aikataulun mukaan kaavaehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville syksyllä 2022 ja kaavan hyväksyminen ajoittuisi loppuvuoteen 2022.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Karhunlähteen pohjoisosan asemakaavan muutoksen ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti ja että 6.6.2022 päivätty valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa