Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.10.2022/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan päätökseen 14.9.2022 § 74

 

KAURAK 05.10.2022 § 69  

810/03.00.02/2022  

 Kaupunkirakennelautakunnalle on tullut oikaisuvaatimus teknisen johtajan päätökseen 14.9.2022 § 74. Kyseessä on hylkäävä päätös korvausvaatimukseen auton pohjan rikkoutumisesta. Korvausvaatimus koski ajoneuvon pohjan rikkoutumista 24.3.2022 ajettaessa Televankadulla kerrotun mukaan sijainneeseen routaheittoon. Tuottamusvaatimuksesta johtuen, ei pelkkä kadun huono kunto synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.

 

 Kaupunkirakennepalvelut toteaa, että Äänekosken kaupunki ja sen sopimuskumppanit ovat tarkkailleet kadun kuntoa ja suorittanut siellä sinne määrättyjä talvikunnossapidon tehtäviä. Myös korvauksen hakija on kertonut, että aikaisemmin kyseistä katua ajettaessa ei kerrottua monttua/ routaheittoa ole ollut kyseisessä kohdassa ja se pääsi siten yllättämään autoilijan. Vahingon syntymisen jälkeen on nyt saatu selvitettyä, että vahingon kärsinyt oli yhteydessä kadun talvikunnossapidosta vastaavaan työnjohtajaan, joka tiedon saatuaan on korjauttanut tapahtumapaikan katuvaurion. On siis selvää, että kuoppa on syntynyt ajankohtana, jolloin katu reikiintyy sääolosuhteiden vuoksi hyvin nopeasti. Edellä mainituilla perusteilla on todettu, että kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan.

 

 Kun kadun kunnossapitovastuussa oleva toimii kohtuullisessa ajassa, ei vahingonkorvausvastuuta pääsääntöisesti synny. Äänekosken kaupungilla ei ole ollut tietoa asfalttiin äkillisesti syntyneestä kuopasta ennen ilmoitusta auton vahingoittumisesta, josta syystä kaupungilla ei ole ollut mahdollisuutta ryhtyä korjaustoimenpiteisiin aiemmin. Kaupunki on selvityksen mukaan ryhtynyt heti korjaustoimiin kuopasta tiedon saatuaan ja kuoppa on paikattu tapahtumahetken jälkeisenä aamuna.

 

 Edellä esitetyin perustein on kaupunkirakennelautakunnan katsottava, että kuoppa ei ole johtunut kaupungin laiminlyönnistä kadun kunnossapidossa. Kyseisen kaltainen kuoppa voi syntyä katuun hyvinkin lyhyessä ajassa, jopa muutamassa tunnissa. Kaupunki on ko. tapauksessa osoittanut toimineensa huolellisesti huolehtiessaan kadun kunnosta. Kaupunki on myös ryhtynyt korjaustoimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa. Näin ollen kaupunki ei ole vahingosta vastuussa.

 

 Kaupunkirakennepalvelut katsovat, että Äänekosken kaupunkia ei voida asettaa korvausvastuuseen, koska kyseissä tapauksessa ei voida osoittaa mitenkään, että korvausvastuuseen johtavat tunnusmerkit täyttyisivät. Kaupunki katsookin, että pääsääntöisesti korvauksen hakijan autolle aiheutuneet vahingot menevät hänen omasta vakuutuksesta. Hakija on esittänyt korjausarvioksi n. 1100 €.

 

 Kaupunkirakennepalvelut toteavat, että korvauksen hakija ei ole esittänyt oikaisuvaatimuksessaan mitään sellaista, mikä muuttaa oleellisesti teknisen johtajan tekemään päätöstä.

 

Valmistelija tekninen johtaja Tommi Rautjärvi puh. 020 632 3355

 

Esittelijä tekninen johtaja Tommi Rautjärvi

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa