Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 275

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Äänekosken kaupungin hankintaohjelma v. 2022-2025

 

KH 24.10.2022 § 275  

801/00.01.01.02/2022  

 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nykyinen hankintaohjelman vuosille 2019-2023 päätöksellään 75 § 11.11.2019. Nykyisen hankintaohjelman päämääränä on ollut edistää Äänekosken kaupungin kaupunkistrategian 2016-2021 (Kaupunginvaltuusto 7.12.2015, liite nro 6) mukaisia kaupungin kehittämisen päämääriä sekä niitä toteuttavia toimintaohjelmia. Äänekosken kaupunginvaltuusto on uudistanut kaupungin strategian päätöksellään 3 § 14.03.2022.

 

 Strategian uudistamisen myötä myös hankintatoimen kehittämisen toimenpiteitä on syytä päivittää nykyisen kaupunkistrategian mukaisiksi. Lisäksi kaupungin ostovolyymia, sopimuksia ja julkisia hankintoja siirtyy 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueelle, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka hankintatoimintaa on tarkoituksenmukaista kehittää.

 

 Kaupunginhallitus on päätöksellään 25.4.2022 § 119 hyväksynyt suunnitelman vuonna 2022 laadittavista strategian toimeenpano-ohjelmista. Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä strategian toimeenpano-ohjelmien lukumäärä väheni, eikä hankintaohjelma ole enää valtuustotasoinen strategian toimeenpano-ohjelma. Muutoksen myötä uusi hankintaohjelma on laadittu strategian toimeenpano-ohjelmia suppeammaksi hankintatoimen kehittämistä ohjaavaksi asiakirjaksi. Hankintaohjelmassa jalkautetaan strategian tavoitteita osoittamalla hankintojen toteuttamisen ja hankintatoimen kehittämisen painopistealueet ja kehityssuunnat ohjelmakauden ajalle. Hankintaohjelmassa on myös luotu raamit hankintatoimen kehittämisen seurannalle ja raportoinnille. 

Äänekosken Yrittäjät ry:ltä on pyydetty lausuntoa hankintaohjelmaluonnoksesta. Yrittäjäjärjestön lausunnossa todetaan hankintaohjelmaluonnoksen olevan hyvin laadittu ja huomioivan erinomaisesti yrittäjien näkökulmasta tärkeitä asioita.

 

Valmistelija Hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä, p. 040 480 1074

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn hankintaohjelman vuosille 2022-2025 astuvaksi voimaan 15.11.2022 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

   - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa