Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 280

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta / Tuominen Marke ym.

 

KVALT 13.06.2022 § 45 

 Marke Tuominen jätti hänen ja neljän muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

  - - - - -

 

KH 20.06.2022 § 195 

 Valtuutettu Marke Tuomisen ym. 13.6.2022 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyytää opetus- ja kasvatuslautakunnalta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta erilliset lausunnot aloitteesta. Lausunnot on toimitettava kaupunginhallitukselle viimeistään 14.10.2022.

 

Päätös Hyväksyttiin.

  - - - - -

 

KULTLIIK 29.09.2022 § 32 

 Marke Tuominen jätti hänen ja neljän muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta.

Äänekoskella on vuoden 2018 syksystä alkaen noudatettu Kulttuurikoski -kulttuurikasvatussuunnitelmaa, joka on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 17.5.2018. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen toiminta on vakiintunutta kouluissa ja päiväkodeissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana varhaiskasvatusta ja opetusta. Kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu ja sitä toteutetaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Kulttuurikasvatussuunnitelma pohjaa pitkälti kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan. Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee varhaiskasvatuksen ja koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille samat osallistumisen mahdollisuudet kulttuuritoimintaan varhaiskasvatus- ja koulupolulla.

Mitä hyötyä kulttuurikasvatussuunnitelmasta?

Kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan vuonna 2016 uudistetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa työkaluna, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Kulttuurikasvatussuunnitelma vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä varhaiskasvatuksen ja koulun arkeen. Kulttuurikasvatussuunnitelma tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa. Kulttuurikasvatussuunnitelma helpottaa organisointia, koska sisältö ei riipu yksittäisen opettajan, päiväkodin tai koulun kiinnostuksesta tai taloudellisista mahdollisuuksista. Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön, joten se tarjoaa valmiita verkostoja monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen sekä laaja-alaisten osaamisalueiden ja ilmiölähtöisen oppimisen toteuttamiseen.

Mitä kulttuurikasvatussuunnitelma tuo osallistujille?

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin. Taidot ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria kehittyvät ja kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä. Lisäksi paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat tutuiksi. Kulttuurikasvatus opettaa myös ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta. Kulttuuri ja taide edistävät oppimista tuomalla uusia näkökulmia, tapoja ja menetelmiä. Kulttuurikasvatus lisää viihtyvyyttä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa luovuutta ja itsetuntoa, sekä keinoja itseilmaisuun ja asioiden käsittelyyn.

Toimintaperiaatteita

Toiminnan toteuttavat taiteen ja kulttuurin ammattilaiset, joilla on kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten parissa työskentelystä. Toteutusmuotoina ovat toiminnan tuominen päiväkoteihin ja kouluihin mutta myös vierailut kulttuurikohteissa. Toiminnan suunnittelussa panostetaan eri taidelajien vaihteluun ja jokainen oppilas tutustuu oman varhaiskasvatus ja koulupolkunsa aikana tavoitteellisesti lähes kaikkiin taiteenaloihin. Toiminnan avainsanoja ovat osallisuus, yhdenvertaisuus, sekä laadukkaat kasvatus- ja opetustyötä tukevat sisällöt. Kulttuurikasvatussuunnitelma rohkaisee lisäämään ja käyttämään kulttuurisisältöjä osana varhaiskasvatusta ja koulua.

Toteutus

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset kulttuuripolut päiväkodeissa (perhepäivähoitajat ja kerhotoiminta huomioitu) ja kouluissa. Kulttuuripolut on sidottu vahvasti Äänekosken omaan kulttuuritarjontaan, mutta sisältöjä ja toteuttajia hankitaan tarvittaessa myös muualta. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kuvataidekoulu, Kirjasto, Koskelan Setlementti, Äänekosken Taidemuseo, Ala-Keiteleen musiikkiopisto, Taidetestaajat hanke, Äänekosken teatteri, sekä paikalliset taiteen ammattilaiset.

Päiväkotien kulttuuripolut

Kaksi kokonaisuutta vuodessa, yksi syyskaudella ja yksi kevätkaudella. Keskeisiä toimintamuotoja ovat esimerkiksi esitysten kiertuetoiminta päiväkodeissa ja niihin mahdollisesti liittyvät työpajat, vierailut kulttuurikohteissa, taiteilijaresidenssi päiväkodissa, lisäksi henkilöstön kouluttaminen kulttuuritoimintaan, elämyksellisyyteen, taiteen kokemiseen ja osallisuuteen, sekä näiden elementtien hyödyntämiseen varhaiskasvatustyössä.

Koulujen kulttuuripolut
 

 

Taiteenala

Polku

Tavoite

Eskarit

1.lk

Sanataide

Kuvataide

Kirjallisuus

Satupolku

Elämyksellinen

taidekokemus ja

yhdessä tekemisen ilo

2.lk

Kirjallisuus

Kirjastopolku

Lukuinnon löytyminen

Lukusujuvuuden

kehittäminen

3.lk

Tanssi

Draama

Ilmaisupolku

Ilmaisu, rohkeus ja
yhteistyötaidot

 

 

Taiteenala

Polku

Tavoite

4.lk

Kulttuurihistoria

Kulttuurihistoria polku

Tutustuminen Keski-
Suomen kulttuurihistoriaan

5.lk

Elokuva

Elokuvapolku

Elokuvanlukutaito

6.lk

Kuvataide

Kuvataidepolku

Äänekosken taideympäristöön tutustuminen

 

 

Taiteenala

Polku

Tavoite

7.lk

Musiikki

Musiikkipolku

Konserttikäytös

Elämyksellisyys

Orkesterisoittimet

8.lk

Teatteri, Ooppera, Tanssi, Kuvataide, Musiikki

Kokemuspolku (Taidetestaajat)

Kulttuuri-identiteetin

vahvistaminen

Taidekokemuksen arviointi

9.lk

Teatteri, Tanssi, Musiikki, Kuvataide

Omapolku

Omatoiminen kulttuurin

harrastaminen

Rohkeus

Esityksestä nauttiminen


Äänekoskella toteutetaan erittäin laadukasta ja hyvin organisoitua kulttuurikasvatustoimintaa, joka perustuu edellä kuvattuun kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja sen toteutusmalleihin.
 

Valmistelija Vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 020 632 3259

 

Esittelijä Vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

 

Päätösehdotus Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy lausunnon ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -

 

OPEKAS 29.09.2022 § 52  

662/12.00.04/2022  

 Marke Tuominen jätti hänen ja neljän muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta.

 

 Äänekoskella on vuoden 2018 syksystä alkaen noudatettu Kulttuuri-koski -kulttuurikasvatussuunnitelmaa, joka on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 17.5.2018. Kulttuurikasvatus-suunnitelman mukainen toiminta on vakiintunutta kouluissa ja päiväkodeissa. 

 

 Kulttuurikasvatussuunnitelma

 

 Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuri-perintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana varhaiskasvatusta ja opetusta. Kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu ja sitä toteutetaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Kulttuurikasvatussuunnitelma pohjaa pitkälti kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan. Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee varhaiskasvatuksen ja koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille samat osallistumisen mahdollisuudet kulttuuritoimintaan varhaiskasvatus- ja koulupolulla.

 

 Mitä hyötyä kulttuurikasvatussuunnitelmasta?

 

 Kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan vuonna 2016 uudistetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa työkaluna, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Kulttuurikasvatussuunnitelma vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä varhaiskasvatuksen ja koulun arkeen. Kulttuurikasvatus-suunnitelma tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa. Kulttuurikasvatussuunnitelma helpottaa organisointia, koska sisältö ei riipu yksittäisen opettajan, päiväkodin tai koulun kiinnostuksesta tai taloudellisista mahdollisuuksista. Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön, joten se tarjoaa valmiita verkostoja monialaisten oppimiskoko-naisuuksien rakentamiseen sekä laaja-alaisten osaamisalueiden ja ilmiölähtöisen oppimisentoteuttamiseen.

 

 Mitä kulttuurikasvatussuunnitelma tuo osallistujille?

 

 Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin. Taidot ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria kehittyvät ja kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä. Lisäksi paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat tutuiksi. Kulttuurikasvatus opettaa myös ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta. Kulttuuri ja taide edistävät oppimista tuomalla uusia näkökulmia, tapoja ja menetelmiä. Kulttuurikasvatus lisää viihtyyyttä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa luovuutta ja itsetuntoa, sekä keinoja itseilmaisuun ja asioiden käsittelyyn.

 

 Toimintaperiaatteita

 

 Toiminnan toteuttavat taiteen ja kulttuurin ammattilaiset, joilla kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten parissa työskentelystä. Toteutusmuotoina toiminnan tuominen päiväkoteihin ja kouluihin mutta myös vierailut kulttuurikohteissa. Toiminnan suunnittelussa panostetaan eri taidelajien vaihteluun ja jokainen oppilas tutustuu oman varhaiskasvatus ja koulupolkunsa aikana tavoitteellisesti lähes kaikkiin taiteenaloihin. Toiminnan avainsanoja ovat osallisuus, yhdenvertaisuus ja laadukkaat, sekä kasvatus- ja opetustyötä tukevat sisällöt. Kulttuurikasvatussuunnitelma rohkaisee lisäämään ja käyttämään kulttuurisisältöjä osana varhaiskasvatusta ja koulua.

 

 Toteutus

 

 Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset kulttuuripolut päiväkodeissa (perhepäivähoitajat ja kerhotoiminta huomioitu) ja kouluissa. Kulttuuripolut on sidottu vahvasti Äänekosken omaan kulttuuritarjontaan, mutta sisältöjä ja toteuttajia hankitaan tarvittaessa myös muualta. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kuvataidekoulu, Kirjasto, Kos-kelan Setlementti, Taidemuseo, Ala-Keiteleen musiikkiopisto, Taide-testaajat hanke, Äänekosken teatteri, sekä paikalliset taiteen ammattilaiset.

 

 Päiväkotien kulttuuripolut

 

 Kaksi kokonaisuutta vuodessa, yksi syyskaudella ja yksi kevätkaudella. Keskeisiä toimintamuotoja ovat esimerkiksi esitysten kiertuetoiminta päiväkodeissa ja niihin mahdollisesti liittyvät työpajat, vierailut kulttuurikohteissa, taiteilijaresidenssi päiväkodissa, lisäksi henkilöstön kouluttaminen kulttuuritoiminnan, elämyksellisyyteen, taiteen kokemiseen ja osallisuuteen, sekä näiden elementtien hyödyntämiseen varhaiskasvatustyössä.

 

 Koulujen kulttuuripolut

 

 

 

 

 

 

 Äänekoskella toteutetaan erittäin laadukasta ja hyvin organisoitua kulttuurikasvatustoimintaa, joka perustuu edelle kuvattuun kulttuuri-kasvatussuunnitelmaan ja sen toteutusmalleihin. 

 

Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

 

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

 

Päätösehdotus Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy lausunnon ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.  

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -
 

KH 24.10.2022 § 280  

662/12.00.04/2022  

 

 Opetus- ja kasvatuslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta ovat antaneet pyydetyt lausunnot aloitteesta.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                    antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen 13.6.2022 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2)                    ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa