Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 285

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Äänekosken Vanhaintukisäätiö sr:n ja Äänekosken kaupungin välinen vuokrasopimus / Palvelutalo Tukipuu

 

KH 24.10.2022 § 285  

35/10.03.02.05/2022  

 Äänekosken Vanhaintukisäätiö sr on vuonna 1966 rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena säätiön sääntöjen 2 §:n mukaan on edistää Äänekosken vanhusväestön vuokraltaan mahdollisimman edullisten vuokra-asuntojen saantia ja vuokra-asumisen tasoa.

 

Säätiön sääntöjen 5 §:n 1-2 momentin perusteella säätiön hallituksessa on neljä jäsentä, joista Äänekosken kaupunki valitsee kaksi jäsentä. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Koska kaupunki ei valitse enemmistöä hallituksen jäsenistä, säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa.

 

Säätiö omistaa Palvelutalo Tukipuuna käytettävän rakennuksen Äänekosken keskustaajamassa osoitteessa Snellmaninkatu 1-3. Rakennuskokonaisuudessa on 33 asunnon kokoinen tehostetun palveluasumisen yksikkö yhteistiloineen, 26 asunnon vuokratalo sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön (kotipalvelun) toimisto- ja sosiaalitiloja.

 

Kaupunki järjestää ja tuottaa rakennuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sen asukkaille. Asukkaat ovat säätiön vuokralaisina.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on säätiön hakemuksesta 24.5.2022 tekemällään päätöksellä vapauttanut rakennuksen aravarajoituslain (1190/1993) mukaisista rajoituksista kokonaan. Vapautushakemuksen taustalla olivat rakennuksen käyttöön suunnitellut muutokset, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana sen jälkeen, kun Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n uusi Eerolankadun palvelutalo on otettu käyttöön.

 

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevaan uudistukseen liittyvän lainsäädännön. Lainsäädännön johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Myös Palvelutalo Tukipuussa tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy Äänekosken kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

 

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen paikallista toimeenpanoa on Äänekoskella valmisteltu vuoden 2022 aikana muutoksia kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien tai sen liepeillä toimivien, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään liittyvien säätiöiden välisiin sopimussuhteisiin. Tavoitteena on ollut, että voimassa olevia vuokra- ja muita sopimuksia muutettaisiin niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyminen kaupungilta hyvinvointialueelle toteutuisi mahdollisimman vaivattomasti ja että rakennuksia omistavien säätiöiden suhde hyvinvointialueeseen olisi siirron jälkeen mahdollisimman selkeä ja toteuttaisi säätiöiden pitkäaikaisia etuja.

 

Äänekosken Vanhaintukisäätiön ja kaupungin kesken on valmisteltu siirtymistä sellaiseen toimintamalliin, jossa kaupunki ottaisi säätiöltä vuokralle Palvelutalo Tukipuun rakennuksesta sellaiset toimisto- ja muut tilat, jotka ovat tällä hetkellä kaupungin kotipalvelun käytössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuessa 1.1.2023 lukien kaupungin tilalle säätiön vuokralaiseksi tulisi hyvinvointialue. Uudistuksen toteutumisen jälkeen kaupungilla ei olisi rakennusta tai sen yksittäisiä tiloja koskevia vuokrasuhteita.

 

Järjestelyn eräänä tarkoituksena on, että tilojen tyhjillään olosta muodostuva taloudellinen riski siirretään säätiöltä sellaiselle toimijalle, joka voi ratkaisuillaan vaikuttaa rakennuksessa tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen, asukkaiden valintaan ja tilojen tyhjillään oloon.

 

Järjestelystä on keskusteltu kaupungin ja hyvinvointialueen kesken samassa yhteydessä kuin on käsitelty kaupungin omistamia rakennuksia koskevien, kaupungin ja hyvinvointialueen kesken solmittavien vuokrasopimusten valmistelua sekä kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyviä vuokra- ja muita sopimuksia.

 

Säätiön hallitus on 20.10.2022 päättänyt ehdottaa kaupungille, että säätiön ja kaupungin kesken tehtäisiin edellä kuvattuja periaatteita ja tarkoituksia toteuttava vuokrasopimus Palvelutalo Tukipuun rakennuksen eräistä tiloista. Säätiön hallituksen pöytäkirjanote ja vuokrasopimusluonnos ovat esityslistan liitteinä.

 

Toimivalta säätiön ja kaupungin välistä vuokrausta koskevassa päätöksenteossa kuuluu kaupunginhallitukselle, sillä Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 1-2 kohtien mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja muusta hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja vuokralle antamisesta. Toimivalta ei kuulu kaupunkirakennelautakunnalle, koska asiassa eivät täyty hallintosäännön 28 §:n 7 momentin 8 kohdan mukaiset tämän edellytykset.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy Palvelutalo Tukipuun rakennuksessa olevia eräitä tiloja koskevan vuokrasopimuksen tekemisen Äänekosken Vanhaintukisäätiö sr:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa