Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 266

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kovenantin antaminen Äänekosken Energia Oy:n hyväksi

 

KH 24.10.2022 § 266  

29/02.04.06/2022  

 Äänekosken kaupungin kokonaan omistama Äänekosken Energia Oy on 14.10.2022 toimittanut kaupungille kirjelmän, jossa yhtiö pyytää kaupungilta omistuskovenanttisitoumusta rahoittajilleen. Kirjelmä on liitteenä.

 

Kovenanteilla tarkoitetaan yritysrahoituksessa käytettäviä velkakirjan, luottosopimuksen tai muun sopimuksen ehtoja, joilla velkoja tai muu rahoittaja pyrkii seuraamaan velallisen tai muun asiakkaansa asioita ja ennaltaehkäisemään näihin liittyviä, velkojan tai muun rahoittajan kannalta ei-toivottuja muutoksia.

 

Kovenantit voivat olla luonteeltaan ensinnäkin niin sanottuja finanssikovenantteja, jotka koskevat esimerkiksi velallisen taloudellisten tunnuslukujen säännöllistä ilmoittamista velkojalle tai velallisen sitoutumista tunnuslukujen säilyttämiseen tiettyjen raja-arvojen mukaisina. Toisaalta kovenantit voivat olla myös ei-taloudellisia tai ei-numeerisia, jolloin niillä saatetaan esimerkiksi kieltää velallista luopumasta liiketoimintansa tai omaisuutensa jostakin osasta tai laajentamasta toimintaansa uusille aloille ilman velkojan suostumusta.

 

Kovenantteja voidaan käyttää rahoituksen jatkamisen ehdottomina edellytyksinä tai niillä voidaan vaikuttaa rahoituksen ja muiden palveluiden hintoihin, esimerkiksi luottokoron suuruuteen taikka vaadittavien vakuuksien määrään.

 

Kovenantissa ei ole kyse omaisuuden antamisesta velan vakuudeksi eikä myöskään takauksen tai vierasvelkapanttauksen antamisesta toisen velasta.

 

Äänekosken Energia Oy:n kaupungilta pyytämä omistuskovenanttisitoumus koskee kaupungin roolia yhtiön omistajana ja tämän omistussuhteen pysyvyyttä. Yhtiön rahoittajina toimivat pankit ovat pyytäneet yhtiötä hankkimaan omistajaltaan tällaisen kovenantin, sillä ne ovat katsoneet, että kunnallisella omistuksella on merkitystä pankkien tehdessä yhtiön rahoitusta koskevia päätöksiä. Tämä tarve liittyy erityisesti suureen epävarmuuteen, joka energiamarkkinoilla ajankohtaisessa tilanteessa vallitsee.

 

Viranhaltijajohto katsoo, että kaupungin tulisi antaa pyydetty kovenantti, koska tästä olisi välitöntä taloudellista etua Äänekosken Energia Oy:lle ja lisäksi siitä voisi olla välillistä taloudellista etua kaupungille ja kaupunkilaisille yhtiön omistajana ja asiakkaina.

 

Kovenantin antamisesta päättää kaupunginhallitus, sillä kuntalain (410/2025) 39 §:n 1 momentin 3 kohdan ja Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 28 kohdan mukaan kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa. Lisäksi kuntalain 48 §:n ja hallintosäännön 20 §:n perusteella kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja muodostavat kaupungin konsernijohdon, ja tässä ominaisuudessa vastaavat omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

 

Vielä hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella kaupunginhallitus päättää osakkaiden ja muun irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Äänekosken kaupunki antaa Äänekosken Energia Oy:n hyväksi seuraavan kovenantin yhtiön rahoittajille:

 

Äänekosken kaupunki on sitoutunut säilyttämään Äänekosken Energia Oy:n kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa ja vastuullisena kunnallisena omistajana tukemaan ja kehittämään yhtiötä kaupungin strategisena omaisuutena. Tämä sitoumus on voimassa toistaiseksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Jari Halttunen ja Tiina Liimatainen totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Äänekosken Energia Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Rolf Nyholm osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa