Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 267

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asunto Oy Kotakennäs 13:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen / Kaupungin suostumuksen antaminen

 

KH 24.10.2022 § 267  

31/00.01.01.01/2022  

 Esitys kaupungille

 

Asunto Oy Kotakennäs 13 on 17.10.2022 toimittanut Äänekosken kaupungille kirjelmän, jossa se esittää, että kaupunki hyväksyisi yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhtiössä.

 

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n 1-2 momentissa on määrätty seuraavaa:

 

"Osakkeenomistajan, joka tahtoo luovuttaa osakkeensa, on sitä ennen tarjottava osakkeet yhtiön hallitukselle lunastettavaksi, mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, Äänekosken kaupungilla on etuoikeus lunastaa nämä osakkeet ehdolla, että kaupunki 60 päivän kuluessa luovuttaa osakkeet edelleen sellaiselle yksityiselle henkilölle, joka voi olla osakkaana yhtiössä.

 

"Jos osake luovutetaan osakkeenomistajan puolisolle, rintaperilliselle, ottolapselle, veljelle, sisarelle tai vanhemmille, jotka täyttävät osakkeenomistajalle asetettavat vaatimukset, ei yhtiöllä eikä Äänekosken kaupungilla ole lunastusoikeutta."

 

Voimassa oleva yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

 

Yhtiön kaupungille toimittaman esityksen mukaan yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että Äänekosken kaupungin lunastusoikeutta koskevat määräykset poistetaan. Lisäksi yhtiöjärjestykseen ehdotetaan myös eräitä muita muutoksia, jotka eivät koske kaupunkia.

 

ytäkirjanote yhtiön hallituksen päätöksestä ja hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat esityslistan liitteenä.

 

Esityksen arviointi

 

Asunto Oy Kotakennäs 13 on tavanomainen asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) mukainen asunto-osakeyhtiö. Sen tarkoituksena on omistaa ja hallita rakennusta, jonka yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Yhtiön rakennus sijaitsee kaupungilta vuokratulla tontilla Äänekosken keskustassa.

 

Yhtiö on rekisteröity vuonna 1953 nimellä Äänekosken puolikunnallinen asunto-osakeyhtiö N:o 1. Nykyinen nimi on ollut käytössä vuodesta 1984. Kaupunki tai kaupungin tytäryhteisöt eivät omista yhtiön osakkeita.

 

Kaupungin viranhaltijajohto katsoo, että kaupungin tulisi antaa suostumuksensa yhtiöjärjestyksen muuttamiseen yhtiön esityksessä ja yhtiön hallituksen päätöksessä tarkoitetulla tavalla. Kaupungilla ei ole tarvetta yhtiön osakkeita koskevaan lunastusoikeuteen, sillä kaupunki tai kaupungin tytäryhteisöt eivät omista yhtiön osakkeita eikä kaupungilla ole mitään muutakaan intressiä yhtiöön, sen rakennukseen tai siinä oleviin huoneistoihin.

 

Kaupungin ja yhtiön välinen nykyinen maanvuokrasopimus on tehty vuonna 2012 ja on voimassa vuoteen 2062. Sopimuksessa ei ole nykyään noudatettavista maanvuokrauksen sopimusehdoista poikkeavia ehtoja eikä mitään muutakaan, jolla voitaisiin perustella kaupungin erityisasemaa yhtiöjärjestyksessä.

 

Nykyinen yhtiöjärjestysmääräys lieneekin vain historiallinen jäänne sotiemme jälkeisiltä vuosilta. Tuolloin monet suomalaiset kunnat edistivät ja harjoittivat asuntorakentamista erilaisissa oikeudellisissa muodoissa ja erilaisilla taloudellisilla ja hallinnollisilla järjestelyillä. On pidettävä selvänä, että sanottu yhtiöjärjestysmääräys ei sovellu nykyaikaiseen yhteiskuntaan eikä sen voimassaolon jatkamiseen ole löydettävissä lainkaan syitä.

 

Toimivalta

 

Kaupungin puolelta kannanotosta yhtiön esitykseen päättää kaupunginhallitus, sillä kuntalain (410/2025) 39 §:n 1 momentin 3 kohdan ja Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 28 kohdan mukaan kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa. Lisäksi hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin puhe- ja äänivallan käyttämisestä yhtiökokouksissa ja osakkeenomistajien kokouksissa.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy Asunto Oy Kotakennäs 13:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhtiön kaupungille toimittaman esityksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa