Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 268

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n ja Äänekosken kaupungin välinen vuokrasopimus / Kuhnamon palvelutalo

 

KH 24.10.2022 § 268  

33/10.03.02.05/2022  

 Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr on vuonna 1987 rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena säätiön sääntöjen 2 §:n 1 momentin mukaan on harjoittaa ja edistää kaikenlaista vanhusten ja eläkeläisten palveluun liittyvää harrastusta ja toimintaa Äänekosken kaupungissa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa avustamalla vanhusten ja eläkeläisten palvelujärjestöjä, rakennuttamalla, hankkimalla ja ylläpitämällä asuntoja ja palvelutaloja sekä edistämällä ja harjoittamalla vanhusten ja eläkeläisten palveluun liittyvää viriketoimintaa.

 

Säätiön sääntöjen 5 §:n 1 momentin perusteella säätiön hallituksessa on viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Äänekosken kaupunki valitsee kaikki jäsenet ja varajäsenet, joten säätiö on kaupungin määräysvallassa.

 

Säätiö omistaa Kuhnamon palvelutalona käytettävän rakennuksen Äänekosken keskustaajamassa osoitteessa Terveyskatu 18. Rakennuksessa on 24 asuntoa ja lisäksi yhteisiä tiloja. Rakennus on aikanaan valmistunut vanhusten vuokrataloksi ja nykyisin siellä toimii ympärivuorokautisen eli tehostetun palveluasumisen yksikkö.

 

Kaupunki järjestää ja tuottaa rakennuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sen asukkaille. Asukkaat ovat säätiön vuokralaisina.

 

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevaan uudistukseen liittyvän lainsäädännön. Lainsäädännön johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Myös Kuhnamon palvelutalossa tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy Äänekosken kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

 

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen paikallista toimeenpanoa on Äänekoskella valmisteltu vuoden 2022 aikana muutoksia kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien tai sen liepeillä toimivien, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään liittyvien säätiöiden välisiin sopimussuhteisiin. Tavoitteena on ollut, että voimassa olevia vuokra- ja muita sopimuksia muutettaisiin niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyminen kaupungilta hyvinvointialueelle toteutuisi mahdollisimman vaivattomasti ja että rakennuksia omistavien säätiöiden suhde hyvinvointialueeseen olisi siirron jälkeen mahdollisimman selkeä ja toteuttaisi säätiöiden pitkäaikaisia etuja.

 

Äänekosken Asumispalvelusäätiön ja kaupungin kesken on valmisteltu siirtymistä sellaiseen toimintamalliin, jossa kaupunki ottaisi säätiöltä vuokralle Kuhnamon palvelutalon koko rakennuksen, myös asunnot, ja jatkossa toimisi rakennuksessa asuvien vuokranantajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuessa 1.1.2023 lukien kaupungin tilalle säätiön vuokralaiseksi ja asukkaiden vuokranantajaksi tulisi hyvinvointialue. Uudistuksen toteutumisen jälkeen kaupungilla ei olisi rakennusta tai sen yksittäisiä tiloja koskevia vuokrasuhteita.

 

Järjestelyn eräänä tarkoituksena on, että asuntojen tyhjillään olosta muodostuva taloudellinen riski siirretään säätiöltä sellaiselle toimijalle, joka voi ratkaisuillaan vaikuttaa rakennuksessa tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen, asukkaiden valintaan ja asuntojen tyhjillään oloon.

 

Järjestelystä on keskusteltu kaupungin ja hyvinvointialueen kesken samassa yhteydessä kuin on käsitelty kaupungin omistamia rakennuksia koskevien, kaupungin ja hyvinvointialueen kesken solmittavien vuokrasopimusten valmistelua sekä kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyviä vuokra- ja muita sopimuksia.

 

Säätiön hallitus on 19.10.2022 päättänyt ehdottaa kaupungille, että säätiön ja kaupungin kesken tehtäisiin edellä kuvattuja periaatteita ja tarkoituksia toteuttava vuokrasopimus Kuhnamon palvelutalon koko rakennuksesta. Säätiön hallituksen pöytäkirjanote ja vuokrasopimusluonnos ovat esityslistan liitteinä.

 

Toimivalta säätiön ja kaupungin välistä vuokrausta koskevassa päätöksenteossa kuuluu kaupunginhallitukselle, sillä Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 1-2 kohtien mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja muusta hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja vuokralle antamisesta. Toimivalta ei kuulu kaupunkirakennelautakunnalle, koska asiassa eivät täyty hallintosäännön 28 §:n 7 momentin 8 kohdan mukaiset tämän edellytykset.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy Kuhnamon palvelutalon rakennusta koskevan vuokrasopimuksen tekemisen Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Henna Penttinen (yhteisöjäävi; Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n hallituksen varajäsen) ja Matti Virtanen (yhteisöjäävi; Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr:n hallituksen jäsen) totesivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pasi Hartikka osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa