Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 269

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr:n ja Äänekosken kaupungin välinen vuokrasopimus / Palvelutalo Kotiranta

 

KH 24.10.2022 § 269  

32/10.03.02.05/2022  

 Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr on vuonna 1977 rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena säätiön sääntöjen 2 §:n 1 momentin mukaan on tarjota kohtuuhintaisia ja mahdollisuuksien mukaan esteettömäksi varustettuja vuokra-asuntoja vähävaraisille eläkkeellä oleville Äänekosken kaupungin asukkaille, jotka ovat vähintään 55 vuotta täyttäneitä tai kuuluvat sairauden tai vammautumisen vuoksi erityisryhmään, joka vaatii tuettua ja esteetöntä asumista.

 

Säätiön sääntöjen 5 §:n 1 momentin perusteella säätiön hallituksessa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joista Äänekosken kaupunki valitsee kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Koska kaupunki ei valitse enemmistöä hallituksen jäsenistä, säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa.

 

Säätiö omistaa Palvelutalo Kotirantana käytettävän kerrostalon Äänekosken Suolahdessa osoitteessa Satamakatu 4. Rakennuksessa on 21 asuntoa ja lisäksi päiväkeskustilat, kuten yhteiset ruokailutilat, sekä rakennuksessa työskentelevän henkilöstön toimisto- ja sosiaalitiloja.

 

Kaupunki järjestää ja tuottaa rakennuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sen asukkaille. Asukkaat ovat säätiön vuokralaisina.

 

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevaan uudistukseen liittyvän lainsäädännön. Lainsäädännön johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Myös Palvelutalo Kotirannassa tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy Äänekosken kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

 

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen paikallista toimeenpanoa on Äänekoskella valmisteltu vuoden 2022 aikana muutoksia kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien tai sen liepeillä toimivien, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään liittyvien säätiöiden välisiin sopimussuhteisiin. Tavoitteena on ollut, että voimassa olevia vuokra- ja muita sopimuksia muutettaisiin niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyminen kaupungilta hyvinvointialueelle toteutuisi mahdollisimman vaivattomasti ja että rakennuksia omistavien säätiöiden suhde hyvinvointialueeseen olisi siirron jälkeen mahdollisimman selkeä ja toteuttaisi säätiöiden pitkäaikaisia etuja.

 

Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiön ja kaupungin kesken on valmisteltu siirtymistä sellaiseen toimintamalliin, jossa kaupunki ottaisi säätiöltä vuokralle Palvelutalo Kotirannan koko rakennuksen, myös asunnot, ja jatkossa toimisi rakennuksessa asuvien vuokranantajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuessa 1.1.2023 lukien kaupungin tilalle säätiön vuokralaiseksi ja asukkaiden vuokranantajaksi tulisi hyvinvointialue. Uudistuksen toteutumisen jälkeen kaupungilla ei olisi rakennusta tai sen yksittäisiä tiloja koskevia vuokrasuhteita.

 

Järjestelyn eräänä tarkoituksena on, että asuntojen tyhjillään olosta muodostuva taloudellinen riski siirretään säätiöltä sellaiselle toimijalle, joka voi ratkaisuillaan vaikuttaa rakennuksessa tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen, asukkaiden valintaan ja asuntojen tyhjillään oloon.

 

Järjestelystä on keskusteltu kaupungin ja hyvinvointialueen kesken samassa yhteydessä kuin on käsitelty kaupungin omistamia rakennuksia koskevien, kaupungin ja hyvinvointialueen kesken solmittavien vuokrasopimusten valmistelua sekä kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyviä vuokra- ja muita sopimuksia.

 

Säätiön hallitus on 18.10.2022 päättänyt ehdottaa kaupungille, että säätiön ja kaupungin kesken tehtäisiin edellä kuvattuja periaatteita ja tarkoituksia toteuttava vuokrasopimus Palvelutalo Kotirannan koko rakennuksesta. Säätiön hallituksen pöytäkirjanote ja vuokrasopimusluonnos ovat esityslistan liitteinä.

 

Toimivalta säätiön ja kaupungin välistä vuokrausta koskevassa päätöksenteossa kuuluu kaupunginhallitukselle, sillä Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 1-2 kohtien mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja muusta hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja vuokralle antamisesta. Toimivalta ei kuulu kaupunkirakennelautakunnalle, koska asiassa eivät täyty hallintosäännön 28 §:n 7 momentin 8 kohdan mukaiset tämän edellytykset.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy Palvelutalo Kotirannan rakennusta koskevan vuokrasopimuksen tekemisen Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Henna Penttinen (yhteisöjäävi; Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr:n hallituksen varajäsen) totesi olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa