Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 272

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Äänekosken kaupungin työllisyysohjelma v. 2023-2024

 

KH 24.10.2022 § 272  

27/00.01.02.00/2022  

 Kuntalain (410/2015) 37 §:n 1 momentin mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Äänekosken kaupunginvaltuusto on 14.3.2022 hyväksynyt Äänekosken kaupungin strategian vuosille 2022-2028 (14.03.2022 § 3 60/00.01.02.00/2022). Strategian päätavoitteet ovat hyvä elämä, kestävä ympäristö ja vaikuttavat elinkeinot. Uudella strategiakaudella strategia-asiakirjan sisältöä konkretisoidaan ja täsmennetään erillisinä asiakirjoina laadittavissa strategian toimeenpano-ohjelmissa. Yksi strategian toimeenpano-ohjelmista on työllisyysohjelma. Työllisyysohjelma (v 2023-2024) on tehty lyhyemmälle ajalle kuin Äänekosken kaupungin strategia, koska työllisyydenhoidon kentässä on tapahtumassa suuria lakimuutoksia lähivuosina ja näin ollen toimeenpano-ohjelmaa ei pystytty tässä kohtaa arvioimaan pidemmälle.

 

 Työllisyysohjelman tarkoituksena on etsiä ratkaisuja työllistämisessä ilmeneviin ongelmiin ja siten vähentää kaupungin työttömyyttä ja työttömyydestä aiheutuvia sosiaalisia ongelmia ja kustannuksia sekä parantaa asukkaiden elämänlaatua ja -hallintaa. Työllisyysohjelmaan on asetettu kaupungin kärkitavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet työllisyystilanteen parantamiseksi Äänekoskella. Tärkeimmät toimenpiteet on koottu kolmen kärkitavoitteen alle, jotka ovat:

 

1. Valmistautuminen TE-palvelut uudistukseen

2. Työllistämisen ja työllistymisen mahdollisuuksien edistäminen

3. Työllisyydenhoidon ekosysteemi luominen Äänekoskelle

 

 Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan ohjelmassa esitetyillä mittareilla ja raportoinnilla. Työllisyysohjelman sisältöä on työstetty työllisyystoimijoiden ja verkoston palavereissa 1.6.2022 ja 23.8.2022. Toimijoilla on ollut lisäksi mahdollisuus antaa palautetta suoraan varsinaiseen ohjelmaan tapaamisten jälkeen sähköpostitse. Lisäksi työllisyysohjelma on käsitelty työllisyystyöryhmän kokouksessa 15.9.2022 ja 6.10.2022 on käsitelty vielä ohjelman toteuttamisen aikataulu.

 

Valmistelija Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, puh. 040 194 6100

 

Esittelijä Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Äänekosken kaupungin työllisyysohjelman vuosille 2023-2024 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa