Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

TARKLTK 13.12.2022 § 66 

 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

 

 Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

 Kooste kaupungille 7.12.2022 mennessä saapuneista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan liitteenä. Koosteesta ei ole poistettu sidonnaisuusilmoituksiin mahdollisesti sisältyviä salassapidettäviä tietoja tai sellaisia tietoja, joita ei tule kuntalain 84 §:n perusteella ilmoittaa. Tästä syystä liite on kokonaan salassapidettävä (peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 § 1 mom. 20 ja 23 kohdat). Salassapitorajauksista ja poistoista päättäminen on tarkastuslautakunnan tehtävänä.

 

Puheenjohtajan päätösehdotus 

 

 Tarkastuslautakunta:

 

1)     hyväksyy edellisen käsittelyn jälkeen saadut sidonnaisuusilmoitukset;

 

2)     saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset edelleen valtuustolle tiedoksi; ja

 

3)     päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset Äänekosken kaupungin verkkosivuilla.

 

Päätös Tarkastuslautakunta:

 

1)     käsitteli ja hyväksyi yhden sidonnaisuusilmoituksen;

 

2)     päätti julkaista hyväksymänsä sidonnaisuusilmoituksen Äänekosken kaupungin verkkosivuilla; ja

 

3)     päätti saattaa hyväksymänsä sidonnaisuusilmoituksen valtuustolle tiedoksi.

  

 - - - - -

Hannu Penttinen poistui esteellisenä kokouksesta oman ilmoituksensa käsittelyn ajaksi.

 

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen neljäntenä asiana.

 - - - - -

 

TARKLTK 10.01.2023 § 74 

 

 Kooste kaupungille 9.1.2023 mennessä saapuneista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan liitteenä. Koosteesta ei ole poistettu sidonnaisuusilmoituksiin mahdollisesti sisältyviä salassapidettäviä tietoja tai sellaisia tietoja, joita ei tule kuntalain 84 §:n perusteella ilmoittaa. Tästä syystä liite on kokonaan salassapidettävä (peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 § 1 mom. 20 ja 23 kohdat). Salassapitorajauksista ja poistoista päättäminen on tarkastuslautakunnan tehtävänä.

 

Puheenjohtajan päätösehdotus 

 

Tarkastuslautakunta:

 

1)     hyväksyy edellisen käsittelyn jälkeen saadut sidonnaisuusilmoitukset;

 

2)     saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset edelleen valtuustolle tiedoksi; ja

 

3)     päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset Äänekosken kaupungin verkkosivuilla.

 

Päätös Tarkastuslautakunta:

 

1)     hyväksyi edellisen käsittelyn jälkeen saadut sidonnaisuusilmoitukset;

 

2)     päätti saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset edelleen valtuustolle tiedoksi; ja

 

3)     päätti julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset Äänekosken kaupungin verkkosivuilla.

 

  - - - - -

Simo Holopainen ja Hannu Penttinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta oman ilmoituksensa käsittelyn ajaksi.

  - - - - -

 Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen kuudentena asiana.

  - - - - -

 

TARKLTK 14.02.2023 § 14  

1324/00.03.01/2021  

 Kooste kaupungille 6.2.2023 mennessä saapuneista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan liitteenä. Koosteesta ei ole poistettu sidonnaisuusilmoituksiin mahdollisesti sisältyviä salassapidettäviä tie-toja tai sellaisia tietoja, joita ei tule kuntalain 84 §:n perusteella ilmoittaa. Tästä syystä liite on kokonaan salassapidettävä (peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 § 1 mom. 20 ja 23 kohdat). Salassapitorajauksista ja poistoista päättäminen on tarkastuslautakunnan tehtävänä.

 

Puheenjohtajan päätösehdotus 

 

Tarkastuslautakunta:

 

1)     hyväksyy edellisen käsittelyn jälkeen saadut sidonnaisuusilmoitukset;

 

2)     saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset edelleen valtuustolle tiedoksi; ja

 

3)     päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset Äänekosken kaupungin verkkosivuilla.

 

Päätös Tarkastuslautakunta:

 

1)     hyväksyi edellisen käsittelyn jälkeen saadut sidonnaisuusilmoitukset;

 

2)     päätti saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset edelleen valtuustolle tiedoksi; ja

 

3)     päätti julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset Äänekosken kaupungin verkkosivuilla.

 

  - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa