Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Monitoimiaukion maanrakennusurakan hankinta

 

KAURAK 04.05.2023 § 43 

 

 Äänekosken kaupunki on pyytänyt tarjouspyynnöllä nro 455094 (Dnro 72/02.07.00/2023) tarjouksia monitoimiaukion maanrakentamisurakasta.

 

 Hankinnan ennakoitu arvo ylittää rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon (150 000 € alv 0%), mutta alittaa rakennusurakoiden EU-kynnysarvon (5 382 000 € alv 0%), joten hankinta on kilpailutettu kansallisen kynnysarvon ylittävänä rakennusurakkana käyttäen Äänekosken kaupungin sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) 12.4.2023. Lisäksi hankinnasta on julkaistu korjausilmoitus 26.4.2023 yksikköhintaluettelon korjaamiseksi ja urakkaan sisältyvien yksikkömäärien selventämiseksi. Hankintailmoituksen numero HILMA:ssa on 2023-125686. 

 

 Hankintamenettelynä on hankintayksikön muokkaama avoin menettely, jossa voittava tarjous voidaan valita suoraan alkuperäisten tarjousten perusteella, kuten tavanomaisessa avoimessa menettelyssä. Hankintayksikkö voi kuitenkin myös tarkentaa tarjouspyyntöä ja pyytää muutosten perusteella tarkistettuja tarjouksia kaikilta soveltuvuusvaatimukset täyttäviltä tarjoajilta. Kyseessä on hankintalain 100 § mukainen menettely, joka on kuvattu tarkemmin hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä. 

 

 Alkuperäisten tarjousten jättämisen määräaika umpeutuu 2.5.2023 klo 12:00. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Tarjousten hintapisteet lasketaan tarjouspyynnön mukaisesti suhteutettuna edullisimpaan hyväksyttävissä olevaan tarjoukseen. Vertailuhintana on tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen toteutuksen kokonaishinta.

 

 Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja niiden käsittely sekä vertailu esitellään kokouksessa.

 

  Hankintaa koskeva päätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu (JulkL 6 § 1 mom. 8 kohta). Hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisjulkiseksi sen jälkeen, kun asianosaiset ovat saaneet tiedon valittavan urakoitsijan ratkaisevasta hankintapäätöksestä. Hankinta-asiakirjat tulevat yleisjulkiseksi sen jälkeen, kun sopimus asiassa on tehty (JulkL 6 § 1 mom. 3 kohta, 7.2 §). Salassa pidettävät tiedot eivät tule julkisiksi. Salassa pidettäviä tietoja ovat tarjoajan liike- ja ammattisalaisuudet. Kokonais-/vertailuhintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena. (JulkL 10 §, 11 § 2 mom. 6 kohta, 24 § 1 mom. 20 kohta.)

 

Valmistelija Hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä, puh. 040 480 1074

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 

 1. valita hankinnan toteuttajaksi Destia Oy:n sillä ehdolla, että val-tuusto hyväksyy kustannusarviomuutoksen kohdan kaksi mukai-sesti.

 

 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että val-tuusto muuttaa hankkeen sitovaksi kustannusarvioksi 640 000 € (hyväksytty TA 2023: 500 000 €).

 

Päätös Keskustelun aikana Antti Peltomäki ehdotti, että hankinta keskeytetään ja suunnitelmien tarkastamisen jälkeen kilpailutetaan uudestaan ja että kustannukset saavat olla enintään 500 000 €.

 

 Peltomäen ehdotus ei saanut kannatusta.

 

 Lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

 

 - - - - -

 

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa

 

 - - - - -

 

 

KH 08.05.2023 § 115 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen puh. 0400 115256

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen 

 

Päätösehdotus  

 Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hankkeen uudeksi sitovaksi kustannusarvioksi 640 000 €.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hankkeen uudeksi sitovaksi kustannusarvioksi 640 000 €. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto velvoittaa kaupunkirakennelautakunnan etsimään kustannusarvion lisäystä vastaavan säästön muista investointikohteista.

 

Päätös Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KVALT 15.05.2023 § 18  

72/02.07.00/2023  

 

 

Kaupunginhallituksen ehdotus

 

Valtuusto hyväksyy hankkeen uudeksi sitovaksi kustannusarvioksi 640 000 €. Lisäksi valtuusto velvoittaa kaupunkirakennelautakunnan etsimään kustannusarvion lisäystä vastaavan säästön muista investointikohteista.             

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa