Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 195

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tallilan asemakaava / Kaavaehdotus ja sitovan tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

 

KH 21.08.2023 § 195  

1224/10.02.03/2021  

 Tallilan asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 3.11.-3.12.2021 välisenä aikana. Valmisteluaineistosta kaupungille toimitettiin määräaikaan mennessä kuusi (6) lausuntoa ja viisi (5) mielipidettä. Lausunnon antoivat Keski-Suomen museo, Suolahden kyläyhdistys ry, Keski-Suomen ELY-keskus, Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta ja kaupunkirakennelautakunta sekä Äänekosken Energia Oy. Saapunut palaute on koottu kaavaselostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin, joka sisältää myös kaavoittajan vastineet tulleisiin palautteisiin.

 

 Tallilan asemakaavamuutoksessa kumotaan voimassa olevaa asemakaavaa n. 4,6 ha. Asemakaavamuutoksessa poistuu rakentamattomia tontti- ja katualueita sekä vesialuetta. Muutosalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 46,1 ha. Kaavaehdotuksessa aluevarauksia osoitetaan 41,5 ha suuruiselle alueelle. Aluevarauksia osoitetaan eniten asumiselle (AO, AP, AR, A-2) n. 18,2 ha ja virkistykselle (VL, VL-1) n. 14,8 ha. Asumisen korttelialueille muodostuu rakennusoikeutta 43 512 k-m2, teollisuusrakennusten korttelialueelle 1500 k-m2, ET-korttelialueelle 300 k-m2 ja lähivirkistysalueelle 100 k-m2. Kokonaisuudessaan kaavalla muodostuu rakennusoikeutta 45 412 k-m2, josta uutta 4997 m2.

 

 Luonnosvaiheessa saatu palaute on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa. Kaavakartalle on tarkennettu rakennusoikeuden määrää korttelissa 67. Myllypuron suiston alueelle on osoitettu lähivirkistysaluetta suojelualueen sijaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen turvattu Luo-1 -merkinnällä. Korttelin 66 sijaintia on siirretty etelän suuntaan, jotta korttelialueen rakentaminen ei sijoittuisi pohjavesialueelle. Tallilan puiston ranta-alueelle on osoitettu ainoastaan yksi pientalotontti. Kortteleissa 42 ja 35 on tonttien muotoja tarkistettu maanomistajien tarpeiden mukaan. Muutoin kaavakartalle ei tehty suuria muutoksia. Kaavaselostusta on täydennetty vastineiden mukaisesti.

 

 Asemakaavan alueella on erillinen sitova tonttijako. Osalle kaava-alueen tonteista tonttijako ja tonttijaon muutos hyväksytään asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tonttijakokartat on laadittu 35. kaupunginosan korttelin 12 tonteille 8 ja 9 (TJNRO 9921126) sekä tonteille 10 ja 11 (TJNRO 9921134), 32. kaupunginosan korttelin 42 tontille 2 (TJNRO 9921124) ja 32. kaupunginosan korttelin 73 tonteille 1 ja 2 (TJNRO 9921125). Viimeistellyt tonttijakokartat asetetaan nähtäville kaava-aineiston kanssa.

 

 Ehdotusvaiheen kuulemista varten kaava-aineisto ja tonttijakokartat asetetaan nähtäville ja pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 040 717 7479

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 21.8.2023 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa